تماس با ما

برای تماس مستقیم با حاج فردوسي
مؤلف نظام جامع تربيتي منهاج فردوسيان
منتقد جدّی عرفان، تصوّف و سير و سلوک
نامه‌هاي الکترونيکي (ايميل) خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

HajFerdowsi@Yahoo.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای هماهنگی ملاقات حضوری با حاج فردوسی، با شماره‌های زیر تماس بگیرید:
۰۹۰۲۹۴۷۶۷۱۶
۰۹۱۵۸۹۳۷۹۲۵
(طباطبایی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً در نامه‌ی خود از زبان گفتاری استفاده نکنيد.
(مثلاً به جای: چيه = چيست / کيه = کيست / ميخوام = می‌خواهم / برم = بروم، بنويسيد)


تماس با ما