تماس با ما

راه‌های تماس با حاج فردوسی
مؤلف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان
منتقد جدّی عرفان، تصوّف و سیر و سلوک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نامه‌های الکترونیکی (ایمیل): …………………………………. HajFerdowsi@Yahoo.com
همچنین می‌توانید از ربات تلگرام به آدرس زیر، اقدام نمایید:
hajferdowsi_bot@
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً در نامه‌ی خود از زبان گفتاری استفاده نکنید.
(مثلاً به جای: چیه = چیست / کیه = کیست / میخوام = می‌خواهم / برم = بروم، بنویسید)


تماس با ما