دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ‌ﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﻰ از ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮی + نقد

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ‌ﻫـﺎي اﺧﻼﻗـﻰ از ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮي + نقد ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮك داراي ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ: 1. ﺳﺎﻟﮏ در ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪ‌اي از ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس وﺻﻮل ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺗﺮي ﮐﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﻓﺘﻰ ﮔﺮﯾﺒﺎن «ﺳﺎﻟﮏ» را ﺑﮕﯿﺮد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻤﺎلﺟﻮي او ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. 2. اشتغاﻻت و ﻋﻼﯾﻖ دﻧﯿﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت‌اﻧﺪوزي، ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

سفارش‌هاى پانزده‌گانه آیت الله مرعشی نجفی + نقد

سفارش‌هاى پانزده‌گانه آيت الله مرعشي نجفي (رحمة الله عليه) 1 ـ سفارش مي‌کنم به مداومت قرائت زيارت جامعه کبيره اگر چه در هفته يک بار باشد. 2 ـ سفارش مي‌کنم به دورى جستن از غيبت بندگان خدا به ويژه اهل علم، زيرا غيبت آنان چون خوردن مردار مسموم است. 3 ـ سفارش مي‌کنم به خواندن سوره «يس» بعد از نماز صبح هر روز يک ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دستور العمل سلوکی آشیخ صالح کمیلی + نقد

دستور العمل سلوکي آشيخ صالح كميلي + نقد ۱. ابتدا توبه‌ي نصوح از گناهان، غسل توبه، نماز توبه و استغفار به ترتيب عمل روز يكشنبه اول ماه ذي القعده از كتاب مفاتيح الجنان 2. توجه به اين شعر: پيمان سعي مگسل اگر كار مشكل است *** رهرو اگر ملول نشد ره دراز نيست 3. رو به قبله بخوابد و بنشيند و مطالعه كند 4. هميشه ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

برنامه‌ی تربیتی آشیخ محمد شجاعی + نقد

◄ سيري در مباني نظري تزکيه نفس / جلد 1 مسئله خودسازى در قرآن كريم با عنوان «تزكيه» و «تزكى» مطرح شده است. تزكيه و تزكى به معناى لغوى عبارت است از پاك نمودن خود و يا پاك شدن از آنچه كه بايد ازآن پاك شد. تعبير «تزكيه» و «تزكى» در مواردى ازآيات قرآنى به چشم مى خورد. نوشتار حاضر در صدد ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دستور العمل تربیتی شهید ثانی + نقد

بسم الله الرّحمن الرّحيم اى برادر من! خداى تعالى من و تو را در پيروى و انجام دادن دستورهايش، موفّق كند. ما را به راهى كه خشنودى او، در آن است بدارد و بر نيكي ها آگاه مان كند، تا آنها را به كار گيريم و صفت هاى بد را به ما بشناساند، تا از آنها دورى گزينيم. در همه اين ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد