مكتب تربيتي آيت الله حق شناس + نقد

با سلام خدمت استاد بزرگوار /  ارباب سلوک در کتب خويش هر کدام اعمالي را در مسير سير انسان براي سالکين تجويز مي‌نمايند. فرضا در رساله منسوب به جناب بحرالعلوم نکات و اعمال و اذکاري براي سالکين در مراحل مختلفه سلوک ذکر شده است و در رساله لب اللباب مرحوم طهراني نکات و اعمال و اذکاري بعضا متفاوت. در مکتب تربيتي مرحوم ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دستورالعمل سلوکي، منسوب به آقا محمد بيدآبادي + نقد

دستورالعمل سلوکي، منسوب به آقا محمد بيدآبادي + نقد / اما بعد، بدان ! اي برادر عزيز، که راه به سوي قرب حق تعالي، جل شانه، منحصر است به دو چيز: تخليه و تحليه . تخليه و تحليه يعني خالي کردن نفس ناطقه (که قلبش مي‌گويند و روحش مي‌نامند. اختلاف اسماء، به علت اختلاف مسميات است از راه حيثيات، چنانکه، به ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آيت الله بهجت، مربي مأيوس از تربيت!

در گذشته نيز نوشتيم که مرحوم بهجت (ره) علي‌رغم اين که جمعي مي‌کوشند ايشان را به عنوان «استاد تربيت» و «پير راه» معرفي کنند، هيچگاه برنامه‌اي براي تربيت، ارائه نداد و از موعظه‌هاي کلي و پراکنده‌اي که از ايشان برجاي مانده، نمي‌توان جزئيات را به دست آورد.آنچه از ايشان در دست ماست، دستورالعمل‌هايي با لحن تند و به صورت کلي ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

معرفي آيت الله بهجت به عنوان راهنماي تکامل، آب در هاون کوبيدن است!

اصرار بعضي افراد، که البته مذهبي هستند و علاقه‌مند به سير عرفاني و سلوک روحاني مي‌باشند، بر اين که از مرحوم آيت الله بهجت، «راهنماي تربيت و تکامل» بسازند، عجيب و البته بي‌حاصل است. از شواهد و قراين، اين طور به نظر مي‌رسد که آن مرحوم، شخصيت والايي داشت و با سپري کردن عمري طولاني در عبادت حق تعالي، درجات بالايي ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دو نمونه از کلي‌گويي‌هاي آيت الله بهجت (ره)

در سال 1375 شمسي، به خدمت مرحوم آيت الله بهجت (ره) رسيده و از ايشان تقاضاي برنامه‌ي تربيتي کردم. فرمودند: کتاب «اسرار الصلاة» شهيد ثاني را بخوانيد. از اين که دستورالعملي کامل و جامع براي رسيدن به سرمنزل مقصود از کسي که معروف است «عارف» و «کامل» و «واصل» و ... است گرفته‌ام، بسيار خوشحال شدم. به جستجوي چنين کتابي ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ‌ﻫـﺎي اﺧﻼﻗـﻰ از ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮي + نقد

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ‌ﻫـﺎي اﺧﻼﻗـﻰ از ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮي + نقد ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮك داراي ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ: 1. ﺳﺎﻟﮏ در ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪ‌اي از ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس وﺻﻮل ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺗﺮي ﮐﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﻓﺘﻰ ﮔﺮﯾﺒﺎن «ﺳﺎﻟﮏ» را ﺑﮕﯿﺮد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻤﺎلﺟﻮي او ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. 2. اشتغاﻻت و ﻋﻼﯾﻖ دﻧﯿﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت‌اﻧﺪوزي، ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

سفارش‌هاى پانزده‌گانه آيت الله مرعشي نجفي + نقد

سفارش‌هاى پانزده‌گانه آيت الله مرعشي نجفي (رحمة الله عليه) 1 ـ سفارش مي‌کنم به مداومت قرائت زيارت جامعه کبيره اگر چه در هفته يک بار باشد. 2 ـ سفارش مي‌کنم به دورى جستن از غيبت بندگان خدا به ويژه اهل علم، زيرا غيبت آنان چون خوردن مردار مسموم است. 3 ـ سفارش مي‌کنم به خواندن سوره «يس» بعد از نماز صبح هر روز يک ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد