معرفی کتاب «صحیفه‌ی سجادیه» (از منابع منهاج فردوسیان)

مقدمه: قواعد نظري و قوانين عملي منهاج فردوسيان، برگرفته از تصريحات آيات قرآن کريم و روايات معتبر شيعه از اهل بيت طاهرين (عليهم‌السلام) است. اين روايات، از منابع معتبر حديث شيعه، برگرفته شده است. يکي از اين منابع، عبارت است از: صحيفه‌ي سجاديه اين کتاب شريف، مجموعه دعاهايي است که امام زين العابدين (عليه‌‏السلام) انشاء فرموده‏اند و امام محمد باقر (عليه‏‌السلام) فرزند بزرگوارشان ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

معرفی کتاب «دلائل الإمامه» (از منابع منهاج فردوسیان)

مقدمه: قواعد نظري و قوانين عملي منهاج فردوسيان، برگرفته از تصريحات آيات قرآن کريم و روايات معتبر شيعه از اهل بيت طاهرين (عليهم‌السلام) است. اين روايات، از منابع معتبر حديث شيعه، برگرفته شده است. يکي از اين منابع، عبارت است از: دلائل الإمامة اين کتاب، نوشته‌ي ابو جعفر، محمد بن جرير بن رستم طبري آملي مازندراني است. مؤلف اين کتاب از چهره‏هاي برجسته‌ي ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

معرفی کتاب «خصال» (از منابع منهاج فردوسیان)

مقدمه: قواعد نظري و قوانين عملي منهاج فردوسيان، برگرفته از تصريحات آيات قرآن کريم و روايات معتبر شيعه از اهل بيت طاهرين (عليهم‌السلام) است. اين روايات، از منابع معتبر حديث شيعه، برگرفته شده است. يکي از اين منابع، عبارت است از: خصال اين کتاب، نوشته‌ي شيخ صدوق، ابو جعفر، محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي (305 ـ 381 هجري)، از فقها ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

معرفی کتاب «المؤمن‏‏» (از منابع منهاج فردوسیان)

مقدمه: قواعد نظري و قوانين عملي منهاج فردوسيان، برگرفته از تصريحات آيات قرآن کريم و روايات معتبر شيعه از اهل بيت طاهرين (عليهم‌السلام) است. اين روايات، از منابع معتبر حديث شيعه، برگرفته شده است. يکي از اين منابع، عبارت است از: المؤمن‏ کتاب حاضر توسط حسين بن سعيد اهوازي، يکي از شخصيت‏هاي بزرگ شيعه در قرن سوم هجري و يکي از ياران امام ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

معرفی کتاب «بصائر الدرجات‏» (از منابع منهاج فردوسیان)

مقدمه: قواعد نظري و قوانين عملي منهاج فردوسيان، برگرفته از تصريحات آيات قرآن کريم و روايات معتبر شيعه از اهل بيت طاهرين (عليهم‌السلام) است. اين روايات، از منابع معتبر حديث شيعه، برگرفته شده است. يکي از اين منابع، عبارت است از: بصائر الدرجات‏ اين کتاب، نوشته‌ي ابو جعفر، محمد بن حسن بن فروخ صفار (متوفاي 290 هجري) است. مؤلف اين کتاب از اصحاب ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد