نقاط اشتراک و افتراق «منهاج فردوسيان» و «وهابيت»!

اشتراک بارز «منهاج فردوسيان» و «وهابيت» در اين است که هر دو جريان فکري، دعوت به برگشت به دين اصيل مي‌کنند، با اين تفاوت که وهابيت، دين اصيل را «قرآن»، «سنت» و «سيره‌ي صحابه» مي‌داند، ولي در منهاج فردوسيان، دين اصيل، «قرآن»، «سنت» و «عترت طاهره (عليهم‌السلام)» شمرده مي‌شوند. افتراق اساسي «منهاج فردوسيان» و «وهابيت» در دو چيز است؛ يکي اين که ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

«منهاجي» چه فرقي با «شيعه‌ي اثني‌عشري» دارد؟

سؤال: «منهاجي» چه فرقي با «شيعه‌ي اثني‌عشري» دارد؟ / جواب: اگر منظور از «شيعه‌ي اثني‌عشري» (1)، كسي باشد كه به تمام اعتقادات مذهب شيعه‌ي اثني‌عشري، آگاه و معتقد است و در حد امكان و توان، احكام عملي فقه جعفري را مراعات مي‌كند، هيچ فرقي بين شيعه‌ي اثني‌عشري و منهاجي نيست و هر دو اسم، براي يك مُسمّاي خارجي خواهند بود. اما ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

نقاط اشتراک و افتراق «منهاج فردوسيان» با «اخباري‌گري»

سؤال: «منهاج فردوسيان» چه نقاط اشتراک و افتراقي با «اخباري‌گري» دارد؟ / جواب: برخي نا آشنايان به منهاج فردوسيان و بي‌اطلاعان از مباني اخباري‌ها، به صرف اين که هر دو، به روايات رسيده از رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) و ائمه‌ي طاهرين (عليهم‌السلام) اهتمام ويژه و دلبستگي خاصي دارند، اين دو را يک‌سو و يک‌افق مي‌دانند؛ در حالي که چنين نيست و در ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

نقاط اشتراک و افتراق «منهاج فردوسيان» با «مكتب تفكيک»

«منهاج فردوسيان» چه نقاط اشتراك و افتراقي با «مكتب تفكيك» دارد؟ / جواب: «مكتب تفكيك» كه «مكتب مشهد»، «مكتب خراسان» و «مكتب معارف» نيز خوانده ‌مي‌شود، مكتبي در علوم مذهبي شيعي است كه پيروانش بر تفكيك آموزه‌هاي فلسفي، از روش‌هاي دين‌شناسي تأكيد دارند. اين مكتب با آموزه‌هاي ميرزا مهدي اصفهاني در مشهد شكل گرفت. بينانگذاران اين مكتب بر اين باورند كه مي‌بايست ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

نقاط اشتراک و افتراق «منهاج فردوسيان» با تصوّف

سؤال: «منهاج فردوسيان» چه نقاط اشتراک و افتراقي با تصوّف دارد؟ / جواب: براي رسيدن به جوابي روشن، نخست لازم است تصوف را تعريف کنيم‌. در اصطلاح ما، هر برنامه‌ي تکاملي و تربيتي که ادعاي رساندن انسان به کمال و سعادت را داشته باشد، ولي مبتني بر متن آيات و روايات معتبر شيعه نباشد، تصوف است‌. بنا بر اين تعريف، تمام افرادي ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

نقاط اشتراك و افتراق «منهاج فردوسيان» و «طريقه‌ي فردوسيه»

چه نقاط اشتراک و افتراقي بين «منهاج فردوسيان» و «طريقه‌ي فردوسيه» وجود دارد؟ / جواب: نخست لازم مي‌دانيم توضيح کوتاهي در باره‌ي طريقت فردوسيه بدهيم‌. يکي از سلسله‌هايي که در سده‌ي هفتم و هشتم هجري قمري در هند گسترش يافت، طريقه‌ي کبرويه، منسوب به شيخ نجم‌الدين کبرى (متوفاي 618 ق) است‌. کبرويه در هند، به دو شاخه‌ي مهم به نام‌هاي «فردوسيه» ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

نقاط اشتراك و افتراق «رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان» با «رساله‌ي توضيح المسائل» مراجع معظم تقليد

سؤال: «رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان» چه نقاط اشتراك و افتراقي با «رساله‌ي توضيح المسائل» مراجع معظم تقليد دارد؟ / جواب: رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان از لحاظ چيدمان مطالب يعني فصل‌بندي و باب‌بندي، كاملاً منطبق بر رساله‌ي توضيح المسائل مراجع تقليد است ولي از لحاظ محتوا، فرق‌هايي دارد كه برخي از آن، به قرار زير است: 1. رساله‌ي توضيح المسائل مراجع ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد