نقاط اشتراک و افتراق «منهاج فردوسيان» و «وهابيت»!

اشتراک بارز «منهاج فردوسيان» و «وهابيت» در اين است که هر دو جريان فکري، دعوت به برگشت به دين اصيل مي‌کنند، با اين تفاوت که وهابيت، دين اصيل را «قرآن»، «سنت» و «سيره‌ي صحابه» مي‌داند، ولي در منهاج فردوسيان، دين اصيل، «قرآن»، «سنت» و «عترت طاهره (عليهم‌السلام)» شمرده مي‌شوند. افتراق اساسي «منهاج فردوسيان» و «وهابيت» در دو چيز است؛ يکي اين که ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد