شرحي بر: حکايت فيل در تاريکي …

کسي که بدون مطالعه‌ي آثار «منهاج فردوسيان»، در باره‌ي آن اظهار نظر کند، قطعاً دچار «حکايت فيل در تاريکي» خواهد شد. شرح: شهري بود که مردمش اصلاً فيل نديده بودند. از هند فيلي آوردند و به خانه‌ي تاريکي بردند و مردم را به تماشاي آن دعوت کردند. مردم در تاريکي نمي‌توانستند فيل را با چشم ببينيد. ناچار بودند با دست، آن ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد