شرحي بر: حکايت فيل در تاريکي …

کسي که بدون مطالعه‌ي آثار «منهاج فردوسيان»، در باره‌ي آن اظهار نظر کند، قطعاً دچار «حکايت فيل در تاريکي» خواهد شد. شرح: شهري بود که مردمش اصلاً فيل نديده بودند. از هند فيلي آوردند و به خانه‌ي تاريکي بردند و مردم را به تماشاي آن دعوت کردند. مردم در تاريکي نمي‌توانستند فيل را با چشم ببينيد. ناچار بودند با دست، آن ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

شرحی بر: براي منهاجي شدن لازم نيست …

براي منهاجي شدن لازم نيست يک شخصيت متفاوت باشيد، ولي لازم است از متفاوت شدن نهراسيد. شرح: براي منهاجي شدن، برخي مقدمات، لازم است و برخي ديگر، لازم نيست. مثلاً لازم نيست در شهرهاي زيارتي، ساکن باشيد. لازم نيست مدرک بالاي علمي داشته باشيد. لازم نيست مجرد باشيد بلکه در مواردي، متأهل بودن، بهتر است. لازم نيست سيد باشيد. لازم نيست ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

شرحی بر: بيچاره کسي است که …

بيچاره کسي است که بعد از يک‌دوره مطالعه‌ي قواعد و قوانين منهاج فردوسيان، نفهمد که نوبت عمل رسيده است. / شرح: يکي از اصول اساسي در رسيدن به هر بلندا و قلّه، مراعات کردن دستورالعمل رسيدن است. اگر کسي آرزويي داشته باشد ولي در راستاي تحقق آرزويش عمل نکند، آن آرزو، هيچگاه تحقق نخواهد يافت. پس اين مطلب، منحصر در برنامه‌ي ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

شرحی بر: بشر امروز، بيش از هواي پاک …

بشر امروز، بيش از هواي پاک و آب سالم و تغذيه‌ي درست به «منهاج فردوسيان» نيازمند است. / شرح: روشن است که «هواي پاک» و «آب سالم» و «تغذيه‌ي مناسب»، براي داشتن زندگي راحت دنيوي، لازم است. اما بايد توجه داشت که انسان، تنها براي اين دنيا آفريده نشده است. او جهاني بس بزرگ و بدون انتها در پيش دارد. پس ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد