قرار دادنِ قانون‌های عملی در جدول محاسبه

سؤال: چگونه قانون‌هاي عملي را در جدول محاسبه قرار دهيم؟ / جواب: براي انجام اين مهم، منهاجي بايد نخست، فهرست آنچه بايد براي رسيدن به كمال و سعادت انجام دهد را پيش رو نهاده (يعني قوانين عملي مرحلهي اول) و بدون ترس، رياكاري، ملاحظهكاري و محافظهكاري، تك تك قانون ـ ها را به دقت، مطالعه كند‌. پس از اين كه مطمئن ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

وقف منهاج فردوسیان

سؤال: وقف منهاج فردوسيان چيست و در چه اموري هزينه ‌مي‌شود؟ / جواب: نيكوكاراني كه قصد دارند ثروت‌شان در بهترين راه يعني نشان دادن راه كمال و سعادت به انسان‌هاي سرگردان هزينه شود، قسمتي از دارايي خود را در قالب «وقف بر منهاج فردوسيان» به اين امر خطير اختصاص مي‌دهند. عايدات اين موقوفات در امور ذيل، مصرف ‌مي‌شود: 1. چاپ آثار مكتوب منهاج ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

منهاج فردوسیان و دیدن رؤیاهای صادقه و مکاشفات روحی

سؤال: آيا پيمودن منهاج فردوسيان منجر به ديدن رؤياهاي صادقه و مكاشفات روحي ‌مي‌شود؟ / جواب: معمولاً بعد از اندكي كه اصحاب منهاج فردوسيان به قواعد نظري معتقد شده و قوانين عملي منهاج فردوسيان را مراعات كنند، درهاي مكاشفات روحي و علمي و همچنين رؤياهاي صادقه به رويشان باز ‌مي‌شود‌. البته اين امر ارتباط مستقيم با استعداد خدادادي براي مكاشفه و ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

فرق «پیمان سعی» با «سر سپردن»!

سؤال: «پيمان سعي» در منهاج فردوسيان چيست و چه فرقي با «سر سپردن» صوفيه در نزد قطب دارد؟ / جواب: پيمان سعي آن است كه مشتاقان تكامل واقعي و سعادت ابدي بعد از آشنايي يافتن با كليات منهاج فردوسيان و شناسايي رفقاي منهاجي، در راه راسخ بودن بر عمل به قوانين آن با يكديگر پيمان ميبندند كه استوار بمانند‌. ولي سر ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

ضابطه‌ی چیدمان قانون‌ها در طبقات مختلف

سؤال: چيدمان قانون‌ها در طبقات مختلف، پيرو چه ضابطه‌اي بوده است؟ / جواب: 1 ـ در دسته‌اي از روايات، برخي اعمال به عنوان ستون‌هاي اسلام معرفي شده است که در اصطلاح فقه به «فروع دين» مشهور است‌. چون تنظيم قوانين از اهم به مهم است، اين امور در طبقه‌ي اول قوانين قرار گرفت‌. 2 ـ بر اساس دسته‌اي از روايات، برخي اعمال ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد