برخی خطوط اصلی منهاج فردوسيان

با سلام لطفاً خطوط اصلی و درشت تفکر منهاج فردوسيان را به صورت روشن برايم بنويسيد. از صحبت‌های مختلف و متضادی که در مورد اين برنامه می‌شنوم، کمی گيج شده‌ام. خيلی ممنونم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسمه تعالی سلام عليکم دکترين (نظريه‌ی کاربردي) منهاج فردوسيان، اين است که: «برای رسيدن به کمال واقعی و سعادت ابدی در دنيا و آخرت، بايد به واضحات و مسلّمات ثقلين (قرآن کريم و ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

در چه مسائلي بايد به «رساله‌ي توضيح المسائل» مراجعه كنيم؟

سؤال: بعد از اعتقاد به قواعد نظري و التزام به قوانين عملي منهاج فردوسيان، در چه مسائلي بايد به «رساله‌ي توضيح المسائل»، «مرجع تقليد» و «استفتاء»‌ مراجعه كنيم؟ جواب:‌ قوانين منهاج فردوسيان، ابتدايي است و مسائل فقهي، ابتلايي‌. يعني قوانين منهاج فردوسيان به صورت روشن و قطعي تنظيم شده و جاي فرضهاي استفتائي نيست‌. اگر بخواهي در موضوع خاصي به قوانين ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آيا اصحاب منهاج فردوسيان، بايد عُشريه بدهند؟!

سؤال: آيا در منهاج فردوسيان، مانند برخي فرقه‌هاي صوفيه كه يك دهم درآمدشان (عُشريه) را به قطب مي‌دهند، اصحاب منهاج فردوسيان بايد قسمتي از درآمد خود را به حاج فردوسي يا دفتر مركزي منهاج فردوسيان بدهند؟ جواب: يكي از بدعت‌هاي صوفيه، گرفتن يك دهم از در آمد صوفيان است و ادعا مي‌كنند پرداخت اين مبلغ از دادن خمس و زكات ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

مذاق منهاج فردوسيان اصولي است يا اخباري؟

سؤال: مذاق منهاج فردوسيان اصولي است يا اخباري؟ / جواب: «منهاج فردوسيان»، واضحات و مسلمات ثقلين است، در صورتي كه دو مصطلح «اصولي» و «اخباري» مربوط به نحوه‌ي نگرش خاصي به استنباط احكام است. راه استنباط احكام، با روش استجماع واضحات و مسلّمات قرآن كريم و روايات معتبر، فرق‌هايي دارد كه به تفصيل، بيان شده است. پس با اين حساب، نه مي‌توان ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

قرار دادنِ قانون‌هاي عملي در جدول محاسبه

سؤال: چگونه قانون‌هاي عملي را در جدول محاسبه قرار دهيم؟ / جواب: براي انجام اين مهم، منهاجي بايد نخست، فهرست آنچه بايد براي رسيدن به كمال و سعادت انجام دهد را پيش رو نهاده (يعني قوانين عملي مرحلهي اول) و بدون ترس، رياكاري، ملاحظهكاري و محافظهكاري، تك تك قانون ـ ها را به دقت، مطالعه كند‌. پس از اين كه مطمئن ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

وقف منهاج فردوسيان

سؤال: وقف منهاج فردوسيان چيست و در چه اموري هزينه ‌مي‌شود؟ / جواب: نيكوكاراني كه قصد دارند ثروت‌شان در بهترين راه يعني نشان دادن راه كمال و سعادت به انسان‌هاي سرگردان هزينه شود، قسمتي از دارايي خود را در قالب «وقف بر منهاج فردوسيان» به اين امر خطير اختصاص مي‌دهند. عايدات اين موقوفات در امور ذيل، مصرف ‌مي‌شود: 1. چاپ آثار مكتوب منهاج ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

منهاج فردوسيان و ديدن رؤياهاي صادقه و مكاشفات روحي

سؤال: آيا پيمودن منهاج فردوسيان منجر به ديدن رؤياهاي صادقه و مكاشفات روحي ‌مي‌شود؟ / جواب: معمولاً بعد از اندكي كه اصحاب منهاج فردوسيان به قواعد نظري معتقد شده و قوانين عملي منهاج فردوسيان را مراعات كنند، درهاي مكاشفات روحي و علمي و همچنين رؤياهاي صادقه به رويشان باز ‌مي‌شود‌. البته اين امر ارتباط مستقيم با استعداد خدادادي براي مكاشفه و ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد