آشنايي با کتاب «منابع منهاج فردوسيان»

منابع منهاج فردوسيان بررسي مفصل منابعي که برنامه‌ي تربيتي منهاج فردوسيان از آنها استجماع شده، ضرورتي گريزناپذير بود. لذا در اين کتاب، به تمام منابع معتبر و کم‌اعتبار شيعه و غير شيعه پرداخته شده است. همچنين ملاک‌هاي معتبر بودن و دلايل کم‌اعتبار شدن برخي منابع روايي، به تفصيل بررسي گرديده است. اين کتاب، هنوز انتشار عمومی نيافته است.
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنايي با کتاب «صدها بهانه براي گريستن»

صدها بهانه براي گريستن جلسات اصحاب منهاج فردوسيان، نيازمند حُسن ختامي بود که همراه با شور و اشک باشد، پس بدين منظور، مجالسي از مقتل حضرت سيد الشهداء (عليه‌السلام) و اولاد و اصحاب باوفايشان، به همراه ذکر مصائب استادان معظم منهاج فردوسيان (عليهم‌السلام) با عنوان «بهانه» در اين کتاب، تدوين گرديد. اين کتاب، هنوز انتشار عمومی نيافته است.
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنايي با کتاب «استاد کامل در منهاج فردوسيان»

استاد کامل در منهاج فردوسيان اين اثر براي توضيح و تفصيل يكي از سه ركن تكامل و سعادت در منهاج فردوسيان تدوين گرديده است. آن سه رکن، عبارتند از: استاد کامل، برنامه‌ي جامع و همت والا. معرفي استاد و آشنايي کامل با استادان منهاج فردوسيان (عليهم‌السلام) از نيازهاي ضروري حرکت تکاملي اصحاب منهاج فردوسيان است، لذا در اين کتاب، به اين نياز، ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنايي با کتاب «عمل در منهاج فردوسيان»

عمل در منهاج فردوسيان اين کتاب، تفصيلي بر يک قاعده از قواعد نظري منهاج فردوسيان است. قاعده‌اي که مي‌گويد: «در منهاج فردوسيان اعتقاد دارند؛ «عمل کردن» به قوانين منهاج، رکن اصلي پيشرفت است». (عملگرايي) مطالعه‌ي اين اثر براي کساني نافع است که نقش کليدي عمل در رسيدن به کمال و سعادت را انکار دارند يا اطمينان قلبي لازم را کسب نکرده‌اند. خلاصه‌ي اين ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنايي با «قرآن کريم منهاج فردوسيان»

قرآن کريم منهاج فردوسيان روي آوردن مسلمانان به قرآن‌هاي خوش‌خط، تزئين‌شده و خوش‌رنگ و لعاب، مصيبتي است که از ديرزمان، مسير استفاده‌ي صحيح از قرآن کريم، اين تنها متن آسماني مقدس و تحريف‌نشده را دچار انحراف و اعوجاج کرده است. بدين ضرورت بر آن شديم تا قرآني بدون رنگ و لعاب، بدون تذهيب، با رسم الاملاء براي آسان خواندن و صحيح ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنايي با کتاب «استنهاجاتي بر مبناي منهاج فردوسيان»

استنهاجاتي بر مبناي منهاج فردوسيان پرسش‌هاي اصحاب منهاج فردوسيان از موضوعاتي که در قواعد نظري، قوانين عملي، رساله‌ي توضيح المسائل و مفاهيم کاربردي نيامده، در اين کتاب، پاسخ داده شده است. تدوين اين کتاب، در طول سال‌ها و به فراخور سؤالات اصحاب منهاج فردوسيان صورت گرفته است. اين کتاب، هنوز انتشار عمومي نيافته است.
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنايي با کتاب «اصول احتياط منهاج فردوسيان»

اصول احتياط منهاج فردوسيان اين کتاب، در حکم مقدمه‌اي مفصل بر رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان است. کساني که بخواهند با نحوه‌ي عمل‌کرد و نوآوري‌هاي رساله‌ي توضيح المسائل آشنا شوند، بايد اين کتاب را مطالعه نمايند. البته مطالعه‌ي اين کتاب، براي استفاده از رساله‌ي توضيح المسائل، ضروري نيست. اين کتاب مي‌تواند راهنماي مجتهدين و فضلاي حوزوي در شناخت بهتر و آشنايي بيشتر ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد