شمع منهاجیار، به خاموشی گرایید!

بعد از تصمیم «دفتر مرکزی منهاج فردوسیان» مبنی بر تبدیل کردن پایگاه اینترنتی منهاجیار به مجله‌ی اینترنتی، متوجه شدیم این پایگاه، از لحاظ فنی، دارای زیرساختی ضعیف است و قابلیت توسعه ندارد. بدین لحاظ، دفتر مرکزی منهاج فردوسیان مجبور به تأسیس پایگاه جدیدی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی گردید.
این پایگاه در نشانی زیر،‌ قابل دسترسی است:

http://hajferdowsi.com

در پایگاه جدید، مطالب ناب منهاجیار، باز نشر خواهد شد؛ به سؤالات جدید اصحاب منهاج فردوسیان، پاسخ متنی و صوتی داده خواهد شد و ویدیوها و کلیپ‌های مختلفی از حاج فردوسی منتشر خواهد گردید.
لازم به ذکر است مجله‌ی اینترنتی منهاجیار، از این تاریخ به بعد، بروز رسانی نمی‌شود.