امکان نوشتن نظر به منهاجیار افزوده شد

بعد از تصویب تبدیل شدن پایگاه اینترنتی منهاجیار به مجله‌ی اینترنتی، امکان نوشتن «نظرات» توسط کاربران به تمام قسمت‌های این مجله‌ی اینترنتی افزوده شد.
آزاد بودن کاربران در نوشتن نظراتشان بر قسمت‌های مختلف منهاجیار، موجب می‌شود تا تعامل کاربران با مطالب این مجله‌ی اینترنتی افزایش یابد و موافقان و مخالفان با هر مطلب، بتوانند آزادانه اظهار نظر کنند.
امید است اظهار نظرهای بجا و ارزشمند کاربران، زمینه‌ی تعامل بیشتر در رسیدن اصحاب منهاج فردوسیان به کمال واقعی و سعادت ابدی را فراهم سازد.
از آنجا که امکان دارد برخی کاربران،‌ از فرهنگ غنی منهاجی دور باشند و در اظهار نظرهای خود، از عبارات و کلمات نامناسب با فضای معنوی و نورانی این مجله استفاده کنند، به ناچار، نظرات کاربران، بعد از بررسی «گروه نظارت بر محتوای نظرات» منتشر خواهد گردید. بدیهی است که این ضرورت، توسط کاربران فهیم و اصحاب منهاج فردوسیان، به درستی درک می‌شود و این اقدام امنیتی را توهین به خودشان تلقی نمی‌نمایند.

  1. محیا گفت:

    اتفاق خیلی خوبیه که بشه در مورد هر مطلب نظرمون رو بگیم و این احترام شمارو به مخاطبینتون نشون میده که هر کس با هر دیدگاهی چه مخالف و چه موافق نظرات شخصیشو بیان کنه خیلی متشکرم ازتون.

  2. فرصت خوبیست،ممنونم از عنایت شما به کاربران و اصحاب منهاج فردوسیان.

  3. زهرا گفت:

    فرصت خوبیست، متشکرم از لطف شما …

  4. ناشناس گفت:

    بسیار عالی