برخی خطوط اصلی منهاج فردوسيان

با سلام
لطفاً خطوط اصلی و درشت تفکر منهاج فردوسيان را به صورت روشن برايم بنويسيد. از صحبت‌های مختلف و متضادی که در مورد اين برنامه می‌شنوم، کمی گيج شده‌ام.
خيلی ممنونم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام عليکم
دکترين (نظريه‌ی کاربردي) منهاج فردوسيان، اين است که: «برای رسيدن به کمال واقعی و سعادت ابدی در دنيا و آخرت، بايد به واضحات و مسلّمات ثقلين (قرآن کريم و عترت طاهره عليهم‌السلام) معتقد شد و عمل کرد و در ناواضحات، به احتياط رفتار نمود».
در تکميل اين دکترين، برخی ديدگاه‌ها و خطوط کلی «منهاج فردوسيان» را عرض مي‌کنم:

1. يکی از ديدگاه‌های اصلی در تدوين «منهاج فردوسيان» اين است که فقط محدّثين و فقهای شيعه را ميراث‌داران رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) و اهل بيت ايشان (عليهم‌السلام) مي‌دانند و آنان را واسطه‌ی رساندن برنامه‌ی تربيتی وحيانی به نسل‌های بعد از عصر حضور معرفی مي‌کنند و گرفتن برنامه‌ی تکامل دينی از فلاسفه، عرفا، مشايخ صوفيه و ارباب علوم غريبه و مرتاضان را غير موجّه و خالی از حجت شرعی مي‌دانند.

2. در منظومه‌ی فکری «منهاج فردوسيان» به کرامات و مکاشفات ارباب طريقت و اهل دل، به ديده‌ی انکار و ترديد نگريسته شده و قسمت عظيمی از آن، غير واقعی دانسته شده است.

3. در تنظيم «منهاج فردوسيان» فقط اذکاری که در قرآن کريم و روايات معتبر شيعه آمده، مورد قبول قرار گرفته و از ذکرها و دستورالعمل‌هايی که عرفا و ارباب طريقت بر اثر رياضات و تجربيات به دست آورده‌اند، استفاده نشده است.

4. يکی از ديدگاه‌های اصلی در تدوين «منهاج فردوسيان» اين است که هر روايتی قبول نيست و فقط رواياتی که در منابع معتبر حديثی شيعه آمده و مورد تأييد و اعتماد جمهور فقها قرار گرفته است، مورد قبول است.

5. يکی ديگر از ديدگاه‌های اصلی در نظام فکری «منهاج فردوسيان» اين است که رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم)، استاد اعظم تربيت و ائمه‌ی طاهرين (عليهم‌السلام)، جانشينان ايشان در امر تربيت نفوس مستعدّه شمرده مي‌شوند و امر تربيت در عصر غيبت را بر دست امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) مي‌دانند.

6. يکی از ديگر ديدگاه‌های اصلی در منهاج فردوسيان اين است که پيوستگی روحی و سرسپردگی طريقتی در نزد هر انسان غير معصومی به عنوان قطب و مرشد را رد کرده و فقط به ولايت، دلدادگی و سرسپردگی به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) سفارش مي‌کنند.

7. چون دوازده‌امامی بودن را شرط لازم برای رسيدن به کمال و سعادت مي‌دانند، عرفا و شعرا و ارباب طريقت مانند مولوی رومي، عطار نيشابوري، محی الدين عربی و تمام مشاهير عرفان و ادبيات که غير دوازده‌امامی بودنشان ثابت است را محروم از درجات عاليه مي‌دانند.

8. يکی از ديگر ديدگاه‌های اصلی در منهاج فردوسيان اين است که تعاليم قرآن کريم به تنهايی و تعاليم ائمه‌ی طاهرين (عليهم‌السلام) بدون پشتيبانی قرآن را کامل نمي‌دانند بلکه معتقدند بايد به ثقلين، تمسک جست و از هر دو منبع قرآن و روايت معتبر برای يافتن راه کمال و سعادت، به صورت همزمان استفاده نمود.

9. يکی ديگر از ديدگاه‌های اصلی در منهاج فردوسيان اين است که به دستاوردهای علوم متافيزيک مانند روانشناسی در رساندن انسان به خوشبختی و کمال، اعتماد نمي‌کنند.

10. يکی از ديگر ديدگاه‌های اصلی در منهاج فردوسيان اين است که اصل و اساس رسيدن به کمال و سعادت را پس از اصلاح اعتقادات، «عمل» به دستورات وحی مي‌دانند و خواندن، نوشتن و دانستن راه کمال را ـ گر چه لازم است ـ ولی کافی در رساندن، نمي‌دانند و پايه‌ی اصلی را همان «عمل کردن» مي‌شمارند.

11. يکی از ديگر ديدگاه‌های اساسی در منهاج فردوسيان اين است که مقصود از سلوک را کسب رضای خدا و مقصد را درجه‌ی صدم بهشت (فردوس اعلي) در جوار رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) و ائمه‌ی طاهرين (عليهم‌السلام) مي‌دانند.

12. يکی از ديگر ديدگاه‌ها در منهاج فردوسيان اين است که مفاهيمی مانند «فنای فی الله» و «بقای بالله» را چنان که در عرفان نظری مطرح است، قبول ندارند و نهايت کمال بشر را استقامت بر عبوديت حق تعالی مي‌دانند.

13. يکی از ديگر ديدگاه‌های اصلی در منهاج فردوسيان اين است که رسيدن به خوارق عادات و به دست آوردن قدرت‌های روحی مانند طی الارض، ضميرخواني، تصرف در اجسام و مانند اينها را مقصود عبادات نمي‌دانند و به دنبال کسب آن نيستند.

14. يکی از ديدگاه‌های مطرح در منهاج فردوسيان اين است که لايق‌ترين فرد برای مديريت جامعه‌ی اسلامی در عصر غيبت، فقيه جامع الشرايط است. (ولايت فقيه)

15. در بستر تربيتی منهاج فردوسيان معتقدند رسيدن به کمال و سعادت برای کسانی که ديدگاه‌ها و اعمالشان را بر طبق قرآن کريم و روايات معتبر شيعه‌ی اثني‌عشری تصحيح کنند، از سوی خدای تعالی و رسول اعظم و ائمه‌ی طاهرين (عليهم‌السلام) تضمين شده است.
اميدوارم با اين مختصر، آشنايی اجمالي‌ای برايتان از نظام جامع تربيتی منهاج فردوسيان فراهم آمده باشد. البته آشنايی مفصل، موکول به مطالعه‌ی دقيق و عميق در مجموعه‌ی آثار منهاج فردوسيان است.

خداوند، ما و شما را بر پيمودن راه رضايتش ياری رساناد

موفق باشيد
حاج فردوسی