عکس العمل به مال شبهه‌ناک

سلام عليکم
با توجه به اينکه يکی از مواردی که نسبت به آن پرهيز بايد نمود نخوردن غذاهای شبهه‌ناک، مخلوط به حرام و خمس نداده می‌باشد، که خوردن چنين غذاهايی اثر سوء معنوی برای انسان دارد؛ در اين خصوص چند سؤال به شرح زير خدمتتان دارم، که خواستار راهنمايی در اين زمينه هستم و نظر احتياط در اين موارد چيست؟
1 ـ بعضاً در برخی مکان‌ها مثلاً در مسجد يا حرم، بعضی افراد به انسان خوراکی تعارف می‌کنند که ما چون فرد را نمی‌شناسيم و فقط يک ظاهری از او را می‌بينيم و هيچ شناختی به وی نداريم، نمی‌دانيم در اين خصوص چه کنيم، آيا می‌شود اين خوراکي‌های تعارفی را ميل نمود؟ نظر احتياط در رساله‌ی منهاج فردوسيان در اين زمينه چيست؟
2 ـ گاهی در مجلسی يا هيئتی که فقط ظاهراً مذهبي‌نماست اما باطنی ندارد، سفره‌ی غذايی پهن می‌شود و مجبور می‌شويم سر اين سفره بنشينيم؛ در اين زمينه تکليف چيست آيا می‌توان آن غذا را ميل نمود؟ نظر احتياط در اين خصوص چيست؟
3 ـ برخی افراد به ما خوراکی تعارف می‌کنند و ما کاملاً آن فرد را می‌شناسيم که اهل خمس نيست حتی بعضاً مشروب هم می‌خورد، اينجا تکليف چه می‌شود؟
4 ـ گاهی به منزل اقوام يا دوستانی مهمانی دعوت هستيم و می‌دانيم اين فرد اهل نماز نيست، يا اهل خمس نيست ، و يا اينکه اهل گناه بوده و مشروب‌خور است و در اين مهمانی، پذيرايی وجود دارد، در اين خصوص چه کنيم؟
5 ـ بعضی افراد مذهبی هستند ولی اهل خمس دادن نيستند اين گروه اگر غذايی تعارف کرد يا رفتيم منزلشان چه کنيم؟
6 ـ بعضی جاها اين خوراکي‌ها انواع خيرات برای اموات تلقی می‌شود و مشخص نيست منبع خريد اين خيرات از چه راهی تهيه شده اينجا تکليف چه می‌شود؟
7 ـ بعضی جاها از منبع مالی يک سازمان دولتی يا بيت المال، خوراکی تهيه و مثلاً در ايستگاه صلواتی به مناسبت‌های ملی يا مذهبی توزيع می‌گردد، اين مورد چه تکليفی داريم؟
8 ـ نوع ديگر از اين خوراکي‌ها، نذری ناميده شده است و گاهی همسايه مثلاً برای ما می آورد و ما می‌دانيم اين همسايه اهل خمس و نماز نيست و يا اينکه برعکس، نمی‌دانيم اين فرد مالش چگونه است در اين جا چه کنيم؟
متشکرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام عليکم
با بررسي‌های مفصلی که در روايات شريف از استادان معظم منهاج فردوسيان (عليهم‌السلام) انجام داده‌‌ايم، به اين جمع‌بندی رسيديم که خوردن مالی که معلوم نيست حرام باشد، اشکالی ندارد و اثر بدی در رسيدن به کمال و سعادت بر جای نمی‌گذارد.

به عبارت ساده، هر مالی که می‌دانيد حرام است، خوردنش حرام است مثل مالی که می‌دانيد از پول دزدی يا خمس‌نداده يا از مواد حرام مانند گوشت مردار و شراب تهيه شده است و هر مالی که يقين به حرام بودنش نداريد،‌ خوردنش بدون اشکال است. البته صوفيه اصرار فراوانی دارند که چيزی با عنوان «اثر وضعي» اثبات کنند ولی روايات شريفه که در حد تواتر معنوی است، از قبول چنين چيزی ابا دارد. بررسی کامل در مورد «اثر وضعي» در نسخه‌ی دوم کتاب «مفاهيم راهبردی در منهاج فردوسيان» آمده است.

همچنين بايد مواظب باشيد از سوء ظن به مسلمانان بپرهيزيد که از نيرنگ‌های خوش‌ظاهر شيطان است و گاهی اوقات، به نام معنويت و احتياط، انسان را دچار ضداحتياط می‌کند و به گناه قطعی بدگمانی دچار می‌سازد.

پس جواب تمام سؤالات بالا، اين است که استفاده از اينگونه خوراکی‌ها که يقين به حرام بودنش نداريد، هيچ اشکال شرعی ندارد.

موفق باشيد
حاج فردوسی