دليل حذف تأييديه‌ی علما و مراجع

با سلام
تا چندی قبل، تأييديه‌ی برخی علما و مراجع تقليد بر منهاج فردوسيان در پايگاه منهاجيار قرار داشت و خودم بارها به آن مراجعه کرده‌ بودم؛ ولی مدتی است حذف شده است،
1. چرا حذف شده است؟
2. از کجا مي‌توانم دوباره به آن دسترسی پيدا کنم؟ برای يکی از دوستانم مي‌خواهم.
متشکرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام عليکم
جواب 1: چنان که قبلاً هم نوشتيم، سياست کلی ما در انتشار «منهاج فردوسيان»، اين است که با ارائه‌ی «منطق قوی و مستدل»، مايه‌ی جذب جان‌های آگاه و دل‌های مشتاق به کمال و سعادت باشيم، نه با دستاويزهای حاشيه‌ای يا انحرافي. برخی از دستاويزهای حاشيه‌ای و انحرافی را در گذشته ترک کرده بوديم، مثل ياد کردن از مؤلف منهاج فردوسيان با عناوين و القاب؛ و نوشتيم که اين شيوه، يک روش مخفی برای بت‌تراشی بوده و نتيجه‌ی الهی در پی ندارد.

همچنين انتشار دستاوردهای اصحاب منهاج فردوسيان از سير تکاملی بر طبق اين نظام تربيتی را نيز از دستاويزهای حاشيه‌ای برشمرديم و ترک کرديم.

يکی ديگر از اين دستاويزهای انحرافي، به رخ کشيدن آمارها بود؛ به اين جهت که آمارهای مختلف از استقبال مردم، موجب مي‌شود تا ديده‌ی بصيرت مراجعه‌کنندگان تار شده و با اين استدلال که «حتماً درست هستند که اينقدر مراجعه‌کننده دارند»، از مسير درست استدلال، منحرف مي‌گردند، ارائه‌ی هر گونه آمار چشمگير نيز ترک شد تا کسی تحت تأثير آمار، به منهاج فردوسيان گرايش پيدا نکند.

از ديگر دستاويزها برای اثبات حقانيت منهاج فردوسيان، استناد به تأييديه‌ی علما و مراجع معظم تقليد بود. اين تأييديه‌ها نيز حذف گرديد تا اعتماد به تأييديه‌ی علما و مراجع تقليد، جای مطالعه‌ی دقيق و عميق منطق منهاج فردوسيان را نگيرد.

تکيه کردن بر نظر علما و مراجع معظم تقليد، محقق کنجکاو را از جستجوی بي‌طرفانه باز مي‌دارد و قدرت استدلالش به آيات و روايات معتبر را ضعيف مي‌سازد و اين، همان خطری است که نمي‌خواهيم کسی به آن گرفتار گردد.

پس تأييديه‌های علما و مراجع معظم تقليد از نظرگاه عموم، حذف شد تا کسانی که جويای حقانيت منهاج فردوسيان هستند، به اين‌طور حواشی مشغول نشوند، بلکه با ذهنی آزاد، مطالب را بسنجند و اگر آن را حقيقت يافتند، قبول کنند.

دليل ديگر ما برای حذف تأييديه‌های منهاج فردوسيان اين است که «نظام جامع تربيتی منهاج فردوسيان»، مجموعه‌ای از واضحات و مسلّمات قرآن کريم و روايات معتبر اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) است و تأييد کردن غيرمعصومين بر آن، شايد نوعی توهين به قرآن و عترت شمرده شود. لذا برای دفع احتمال اهانت به ثقلين، از نشر اينگونه تأييديه‌ها صرف نظر گرديد.

علما و مراجع تقليد، مي‌آيند و مي‌روند، اما آنچه مي‌ماند، تعاليم ثقلين است که تا روز قيامت، مسير مستقيم برای رسيدن به تکامل و خوشبختی را به روی انسان‌ها گشوده است.

جواب 2: اين تأييديه‌ها در صفحات اينترنتی مربوط به همان مرکزی که استفتاء کرده بود،‌ در اينترنت موجود است و مي‌توانيد با جستجوی پيشرفته، آن را پيدا کنيد.

موفق باشيد
حاج فردوسی