قضاوت و اصحاب منهاج فردوسیان

سلام خدمت حاج فردوسی و دوستداران آن
سوال بنده این است نهایت دیدگاه منهاجیون چیست؟ یعنی اگر جامعه‌ای این نیاز را در خود کشف و به سمت آن حرکت کرد در نهایت یک جامعه منهاجی کجا قرار می‌گیرد؟ نهایت دیدگاه منهاجیون و دیدگاه یک جامعه منهاجی در این دنیا چگونه است؟ یعنی یک منهاجی به دنبال تشکیل یک ارتش و نظام قوی برای حضرت امام عصر نیست؟ منظور بنده هدف جمعی از کل این مسیر است.
و سوال دیگر اینکه گفته شده در طریق منهاج داوری لازم نیست و قضاوت نباید باشد خب در این جامعه چگونه بین دو نفر و مشکلات، تصمیم درست اتخاذ می‌شود در حالی که قاضی وجود ندارد؟ بنده از یکی از اصحاب منهاجی سوال کردم و این چنین شنیدم که یک منهاجی نباید قاضی شود یا داوری کند.
اگر در پرسش سوالات، مشکلی بود حاج فردوسی عزیز تصحیح بفرمایند با تشکر از وقت جنابعالی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام علیکم
جواب سؤال اول: هدف از زندگی دنیوی در نزد منهاجی، داشتن زندگی آزاد از فشارهای درونی و برونی بر مسیر طاعت حق تعالی است. اما از بعد جمعی و در مسیر ظهور، باید توجه داشته باشید که لشکر را فرمانده انتخاب می‌کند. بر ما این است که خودمان را به صورت فردی، با تهذیب نفس و اصلاح دیدگاه‌ها و اعمال، آماده کنیم؛ ولی انتخاب شدن در لشکر آن حضرت، بسته به نظر آن جناب است و ما نمی‌توانیم پیشاپیش، تصمیم بگیریم.

جواب سؤال دوم: بله آن منهاجی درست گفته است، منهاجی شغل قضاوت بر نمی‌گزیند چون در روایات ما، از قاضی شدن نهی شده است. ولی اگر روزگاری جامعه، همگی منهاجی شدند، نیازی به قضاوت نخواهد بود و اگر نیاز باشد، از باب اضطرار، گروهی باید به این کار، مشغول گردند.
البته توجه داشته باشید که سراسر جامعه، فقط در زمان ظهور، منهاجی خواهد بود و قبل از آن، احتمالش در حد محال است. و قضاوت در عصر ظهور، با قضاوت در عصر غیبت، فرق اساسی دارد و احتمالش هست که اصلاً کراهتش برداشته شود.

موفق باشید
حاج فردوسی