پناه بردن به ازدواج موقت

باسمه تعالی

سلام عليکم حاج فردوسی
وقت شما بخير
نظر شما در رابطه با ازدواج موقت چيست؟ اکنون که مورد مناسب و هم کفو خود پيدا نمي‌کنيم، صلاح هست با خانواده صحبت کنيم و مساله ازدواج موقت را مطرح نمائيم؟ البته بصورت رسمی و ثبت دفتري. اگر موافق هستيد در خانواده زمينه‌سازی و مطرح کنيم. منتهی نمي‌دانم بعدش ديگر کسی به بنده دختر مي‌دهد يا نه و حرف و حديث برخی مردم هم که ديگر جای خود دارد.
ولی به هرحال حکم، حکم اسلام است، و کسی که قدرت درک، فهم و پذيرشش را ندارد مشکل از خود اوست. بنده و جوان‌های امثال بنده که نبايد تاوانش را پس بدهيم.
در جامعه‌ای که دستگاه‌ها و متوليان فرهنگی آن اگر در خواب غفلت نباشند حداقل مي‌توان ادعا کرد در حال چرت زدن هستند چه کسی به دغدغه‌ها و تأکيدات رهبری معظم انقلاب در زمينه‌ی اهميت مقوله‌ی فرهنگ و سبک زندگی اسلامی توجه مي‌کند؟
مگر ازدواج موقت جزو سنت رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم نيست؟ مگر سبک زندگی اسلامی بر اين نيست که اگر کسی شرايط ازدواج دائم را ندارد با ازدواج موقت آرامشی که مد نظر شرع انور است را برای خودش تأمين کند؟
تا چه زمانی و به چه دليل به خاطر جهالت و کج‌فهمی عده‌ای عوام بايد از اين مسأله کوتاه بيائيم؟
فرهنگ کشور ما سال‌هاست دچار نفوذ دشمنان شده و به عبارتی در حد اعلای استحاله‌ی فرهنگی در سطح بالايی از جامعه هستيم. ازدواج سفيدی که امروزه در بدنه‌ای از جامعه و جوانان وجود دارد که از هر پلشت و سياهي، سياه‌تر است ثمره‌ی کدام فرهنگ است؟ مربيان اسلامی و علمای اعلام چرا به داد جوانان متدينی که بنای زندگی پاک و سالم و بر طبق موازين اسلامی دارند نمي‌رسند؟
حال که اين ميدان از حمايت‌های دولتی و روحی و روانی افراد تأثيرگذار در جامعه خالی است، چه اشکالی دارد حداقل خودمان فکری به حال خودمان کنيم و در خانواده، با نرمی و کلام متقن، آنها را قانع کنيم و دامانمان را از اين زنگار و تفکرات واهی غرب‌زده حفظ کنيم؟!
خداوند بر توفيقات شما بيافزايد.
التماس دعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام عليکم
اصل ازدواج موقت، شرعی است و هيچ شکی از ناحيه‌ی شيعه‌ی اثني‌عشريه در مشروعيت آن وجود ندارد؛ هر چند اصحاب سقيفه، به پيروی از امامشان، اين نحوه ازدواج را ازدواج نمي‌شمارند.
به هر حال پيش‌بينی مي‌شود با توجه به بالارفتن سن ازدواج و گرانی کمرشکن و شيشه‌ای شدن ديوارهای حيا، چاره‌ای جز ترويج ازدواج موقت نيست. البته نهادهای رسمی مانند راديو و تلويزيون، به خاطر ترس از فشار اصحاب سقيفه، نمي‌توانند مروّج و مبلّغ آن باشند ولی نهاد محترم روحانيت شيعه، مي‌تواند در فرهنگ‌سازی ازدواج موقت و نجات جامعه از شهوت متراکم، قدم بزرگی بردارد.
زمانی در اين کشور، حجامت کردن جرم بود، يعنی قانون منع حجامت در مجلس شورای ملی به تصويب رسيده بود؛ اما با تلاش گسترده‌ی جمعی از اطبّای سنتي، آن قانون پوسيده، ملغی گرديد و موجی از پزشکان کلاسيک به صف حمايت از اعجوبه‌ی حجامت پيوستند و جامعه، پس از ده‌ها سال کثيفی خون، نفس راحتی کشيد.
برای ازدواج موقت نيز چنين حرکت جهادي‌ای لازم است و جمعی خط‌شکن و کرّار غير فرّار مي‌طلبد. اگر تأليف کتاب‌های منهاجی و تحکيم پايه‌های علمی اين نظام تربيتی نبود، خودم بيرق بر مي‌داشتم و يک‌تنه به ترويج اين سنت ناب اسلامی مي‌پرداختم؛ ولی چه کنم که تدوين و تکميل منهاج فردوسيان، دست و پای مرا بسته است.
در هر حال، شما مي‌توانيد اصل ازدواج موقت و ناچاری خودتان از انتخاب اين گزينه را برای خانواده توضيح دهيد و اگر مورد مناسبی سراغ داريد،‌ با هماهنگی آنان و به صورت رسمي، اقدام کنيد.

موفق باشيد
حاج فردوسي