آمار کجا رفت؟

با سلام
مدتی است آمار بازدیدها از منهاجیار حذف شده است، این سؤال برایم پیش آمده که اشکالی در سیستم آمارگیری ایجاد شده یا عمداً حذف کرده‌اید؟
البته سؤال مهمی نیست ولی بالاخره دوست دارم جوابش را بدانم. متشکرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام علیکم
سیاست کلی ما برای انتشار «منهاج فردوسیان» بر این است که با ارائه‌ی «منطق قوی و مستدل»، مایه‌ی جذب جان‌های آگاه و دل‌های مشتاق به کمال و سعادت باشیم، نه با دستاویزهای حاشیه‌ای و انحرافی.
یکی از دستاویزهای انحرافی و حاشیه‌ای، که قبلاً به آن پرداختیم، یاد کردن از مؤلف منهاج فردوسیان با عناوین و القاب است؛ و گفتیم این شیوه، یک روش مخفی برای بت‌تراشی بوده و نتیجه‌ی الهی در پی ندارد.
یکی دیگر از دستاویزهای انحرافی، انتشار دستاوردهای اصحاب منهاج فردوسیان از سیر تکاملی بر طبق این نظام تربیتی است؛ یعنی تجربه‌های شخصی‌ای که رد یا اثباتش ممکن نیست و به وفور در همه‌جا حتی در جریان‌های انحرافی دیده می‌شود. به عبارت ساده، منتشر کردن کرامات، مکاشفات و خواب‌هایی که دیده‌اند و به طور غیر مستقیم، درست بودن این نظام تربیتی را به خواننده القاء می‌کند، بدون این که خواننده، راهی به راستی‌آزمایی آن داشته باشد. این کار نیز ترفند ناجوانمردانه‌ای برای اثبات راستی و درستی خود و راه و برنامه‌ی خود است. شایسته نیست کاری که بر دیگران عیب می‌شماریم را خودمان مرتکب گردیم. فرقه‌های انحرافی، با اجیر کردن افرادی در قالب تازه‌وارد، خواب‌ها و مکاشفات و کراماتی می‌تراشند و منتشر می‌کنند تا کسانی که عقلشان در چشمشان است را جذب خود نمایند.
یکی دیگر از این دستاویزهای انحرافی، به رخ کشیدن آمارهاست. آمارهای مختلف از استقبال مردم، موجب می‌شود تا دیده‌ی بصیرت مراجعه‌کنندگان تار شده و با این استدلال که «حتماً درست هستند که اینقدر مراجعه‌کننده دارند»، از مسیر درست استدلال، منحرف گردد. ارائه‌ی آمارهای درشت، از قدیم الایام به عنوان راهی برای منحرف کردن ذهن مخاطبان، مورد استفاده قرار می‌گرفته است؛ تا جایی که قرآن کریم، از این روش انتقاد کرده و می‌فرماید: «أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ» (سوره‌ی تکاثر، آیات ۱ و ۲)
ترجمه: تفاخر به بیشترداشتن، شما را غافل داشت، تا [آنجا که برای شمردن مردگان و اثبات بیشتر بودن قبیله‌یتان] به گورستان رفتید!
بعد از این که دیدیم برخی مراجعه‌کنندگان به پایگاه منهاجیار، از آمار بازدیدها اظهار تعجب کرده بودند، احتمال دادیم آمارها به طور ناخواسته بر ذهن مراجعه‌کنندگان اثر بگذارد و قدرت استدلال به آیات و روایات معتبر را در نظرشان کمرنگ سازد؛ لذا این آمارها، از نظرگاه عموم، حذف شد؛ تا کسانی که جویای حقانیت منهاج فردوسیان هستند، به این‌طور حواشی مشغول نشوند و با ذهنی آزاد، مطالب را بسنجند و اگر حقیقتش یافتند، قبول کنند. آمارها زیاد می‌شود و کم می‌شود و استقبال‌ها می‌آید و می‌رود، اما آنچه می‌ماند، تعالیم ثقلین است که تا روز قیامت، مسیر مستقیم برای رسیدن به تکامل و خوشبختی را به روی انسان‌ها گشوده است.

موفق باشید
حاج فردوسی