آمار کجا رفت؟

با سلام
مدتي است آمار بازديدها از منهاجيار حذف شده است، اين سؤال برايم پيش آمده که اشکالي در سيستم آمارگيري ايجاد شده يا عمداً حذف کرده‌ايد؟
البته سؤال مهمي نيست ولي بالاخره دوست دارم جوابش را بدانم. متشکرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
سياست کلي ما براي انتشار «منهاج فردوسيان» بر اين است که با ارائه‌ي «منطق قوي و مستدل»، مايه‌ي جذب جان‌هاي آگاه و دل‌هاي مشتاق به کمال و سعادت باشيم، نه با دستاويزهاي حاشيه‌اي و انحرافي.
يکي از دستاويزهاي انحرافي و حاشيه‌اي، که قبلاً به آن پرداختيم، ياد کردن از مؤلف منهاج فردوسيان با عناوين و القاب است؛ و گفتيم اين شيوه، يک روش مخفي براي بت‌تراشي بوده و نتيجه‌ي الهي در پي ندارد.
يکي ديگر از دستاويزهاي انحرافي، انتشار دستاوردهاي اصحاب منهاج فردوسيان از سير تکاملي بر طبق اين نظام تربيتي است؛ يعني تجربه‌هاي شخصي‌اي که رد يا اثباتش ممکن نيست و به وفور در همه‌جا حتي در جريان‌هاي انحرافي ديده مي‌شود. به عبارت ساده، منتشر کردن کرامات، مکاشفات و خواب‌هايي که ديده‌اند و به طور غير مستقيم، درست بودن اين نظام تربيتي را به خواننده القاء مي‌کند، بدون اين که خواننده، راهي به راستي‌آزمايي آن داشته باشد. اين کار نيز ترفند ناجوانمردانه‌اي براي اثبات راستي و درستي خود و راه و برنامه‌ي خود است. شايسته نيست کاري که بر ديگران عيب مي‌شماريم را خودمان مرتکب گرديم. فرقه‌هاي انحرافي، با اجير کردن افرادي در قالب تازه‌وارد، خواب‌ها و مکاشفات و کراماتي مي‌تراشند و منتشر مي‌کنند تا کساني که عقلشان در چشمشان است را جذب خود نمايند.
يکي ديگر از اين دستاويزهاي انحرافي، به رخ کشيدن آمارهاست. آمارهاي مختلف از استقبال مردم، موجب مي‌شود تا ديده‌ي بصيرت مراجعه‌کنندگان تار شده و با اين استدلال که «حتماً درست هستند که اينقدر مراجعه‌کننده دارند»، از مسير درست استدلال، منحرف گردد. ارائه‌ي آمارهاي درشت، از قديم الايام به عنوان راهي براي منحرف کردن ذهن مخاطبان، مورد استفاده قرار مي‌گرفته است؛ تا جايي که قرآن کريم، از اين روش انتقاد کرده و مي‌فرمايد: «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ» (سوره‌ي تکاثر، آيات 1 و 2)
ترجمه: تفاخر به بيشترداشتن، شما را غافل داشت، تا [آنجا که براي شمردن مردگان و اثبات بيشتر بودن قبيله‌يتان] به گورستان رفتيد!
بعد از اين که ديديم برخي مراجعه‌کنندگان به پايگاه منهاجيار، از آمار بازديدها اظهار تعجب کرده بودند، احتمال داديم آمارها به طور ناخواسته بر ذهن مراجعه‌کنندگان اثر بگذارد و قدرت استدلال به آيات و روايات معتبر را در نظرشان کمرنگ سازد؛ لذا اين آمارها، از نظرگاه عموم، حذف شد؛ تا کساني که جوياي حقانيت منهاج فردوسيان هستند، به اين‌طور حواشي مشغول نشوند و با ذهني آزاد، مطالب را بسنجند و اگر حقيقتش يافتند، قبول کنند. آمارها زياد مي‌شود و کم مي‌شود و استقبال‌ها مي‌آيد و مي‌رود، اما آنچه مي‌ماند، تعاليم ثقلين است که تا روز قيامت، مسير مستقيم براي رسيدن به تکامل و خوشبختي را به روي انسان‌ها گشوده است.

موفق باشيد
حاج فردوسي