تبرک به غير متبرک!

سلام

از بچگي که ياد دارم و حتي والدين تأکيد مي‌کردند از آب سقاخانه‌ي اسماعيل طلايي حرم امام رضا(ع) به قصد تبرک بخورم و حتي از آن بياورم و بعضاً در مواقع بيماري از اين آبي که آورده بودم به مريض مي‌دادند.
حال با توجه به اينکه اين آب جايگاه آبي چون آب زمزم ندارد و آنچه که بررسي هم نمودم در زمان نادرشاه افشار توسط اسماعيل خان ساخته شده است، تبرک بودن اين آب از چيست و از کجا آمده است؟ و چه فرقي با ديگر آب‌ها دارد که مردم جهت خوردن و حتي بردن تبرکي اين آب، زياد مي‌کوشند و بعضي مواقع در شلوغي در صف مي‌ايستند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام عليکم
ارادت شديد شيعيان به ائمه‌ي طاهرين (عليهم‌السلام) گاهي آنان را به کارهايي وامي‌دارد که فقط از يک عاشق سر مي‌زند. عاشق کسي است که بدون توجه به جنبه‌هاي عقلاني، کاري را از روي فوران احساسات دروني‌اش انجام مي‌دهد. کارهايي مانند بوسيدن آستانه و در و ديوار حرم‌ها يا حمله‌ور شدن به ضريح و همچنين تبرک به آنچه نزديک مقابر شريفه باشد مانند گرد و خاک داخل ضريح يا آبي که در مخزن‌هاي داخل صحن ريخته مي‌شود.
پس براي اينگونه کارها، نمي‌توان سند شرعي يا دليل عقلي آورد و بيشتر نشأت گرفته از احساسات است. البته انسان طوري آفريده شده که دوست دارد ابراز احساسات کند. کساني که اينگونه کارها ـ که از سر احساسات ديني است ـ را رد مي‌کنند، خودشان گرفتار ابراز احساسات در ميدان‌هاي ديگر هستند. آنان به شورت فلان بازيگر فوتبال و پيراهن فلان کشتي‌گير، ابراز احساسات مي‌کنند و به عکس‌گرفتن با فلان هنرپيشه، افتخار مي‌نمايند!
پس ابراز احساسات، يک نياز بشري است که عوام مردم، دوست دارند ابراز احساسات (شادي، غم و محبت) کنند. عوام مذهبي، بدون توجه به شرعي بودن، ابراز احساساتشان را در امور مذهبي نشان مي‌دهند و عوام غيرمذهبي، در چيزهاي ديگر.
بنا بر اين، تبرک جستن با چيزهايي که شارع مقدس نفرموده، فايده ندارد، هر چند اگر به قصد ورود نباشد، ضرر هم ندارد. نيز توجه داشته باشيد که آب سقاخانه، همانند آب زمزم و فرات نيست و آن خواص را ندارد.

موفق باشيد
حاج فردوسي