مصاديق اجمال در طلب

بسمه تعالى /

سلام /
مصاديق «اجمال در طلب» را در جامعه‌ى كنونى ما به طور كامل بفرماييد، تا بدانيم معناى كامل اين مطلب، و آن را در زندگى به كار بگيريم. ممنون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
از جمع‌بندي آيات و روايات در مورد روزي و طلب روزي، چنين به دست مي‌آيد که «اجمال در طلب» يعني منهاجي به نحوي به جستجوي روزي خود و خانواده‌اش بر آيد که مانع از سير تکاملي‌اش نباشد. به عبارت ساده، نبايد رسيدن به کمال و سعادت را فداي جمع‌آوري مال دنيا کند. براي اين که اجمال در طلب حاصل شود، بايد قانون‌هاي اقتصادي هر طبقه، به درستي مراعات گردد. يعني بايد از حلال، کسب کند. شغل‌هاي غيرشرعي (مانند خريد و فروش شراب) را ترک کند. درآمد حرام (مثل رباخواري) را ترک کند. تا جايي که امکان دارد، قرض و وام نگيرد. شغلش را در شهر محل زندگي‌اش انتخاب کند يعني به نحوي باشد که شب، در نزد زن و بچه‌اش باشد. شغلش به انجام واجبات و مستحباتش ضرر نزند. شغلش موجب ارتکاب حرام و مکروه نباشد. شغلش مانع از نماز اول وقت يا جماعت نباشد. آنقدر خود را خسته نکند که نماز شب يا نشاط نماز شبش از دست برود و موارد ديگر که با مراعات قوانين طبقات اول تا ششم، خودش را نشان مي‌دهد. البته براي رسيدن به اجمال در طلب، بايد قانع باشد که قناعت، گنجي است که پايان نمي‌پذيرد.

موفق باشيد
حاج فردوسي