استفسار از قانون نماز و زکات

باسمه تعالي

سلام عليکم
اولين قانون از قوانين عملي طبقه‌ي اول مي‌فرمايد: در منهاج فردوسيان، خواندن نمازهاي پنجگانه، ضروري است.
1. در توضيح اين قانون لطفاً بفرمائيد؛ صرفاً بجا آوردن نمازهاي پنجگانه از اول وقت تا آخر وقت، مراعات اين قانون محسوب مي‌شود، يا اول وقت به جماعت در مسجد خواندن نيز ذيل اين قانون است؟
دومين قانون از قوانين عملي طبقه‌ي اول مي‌فرمايد: در منهاج فردوسيان، پرداختن زکات مالي که شرايط آن را يافته، ضروري است.
2. در توضيح اين قانون لطفاً بفرمائيد؛ آيا فقط کساني که توليدکننده مواردي که زکات بر آن واجب است («گندم» و «جو» و «خرما» و «کشمش» و «طلا» و «نقره» و «گوسفند» و «گاو» و «شتر») موظف به پرداخت زکات هستند يا مصرف‌کنندگان هم تحت شرايطي امکان دارد اين قانون مشمول آنان نيز شود؟
با تشکر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
جواب 1: فقط نماز خواندن، مراعات اين قانون محسوب مي‌شود و قيد ديگري همانند اول وقت، جماعت يا مسجد در آن نيست. البته بعد از اين که شخص، در مراعات نماز خواندن مستقر شد، به سراغ قانون‌هاي بعدي مي‌رود که اول وقت، جماعت و در مسجد به جدول محاسبه‌اش افزوده مي‌شود. پس در قدم اول،‌ نيازي به مراعات قيود نيست و همين که نمازخوان شود، کافي است.
جواب 2: فقط توليدکنندگان موظف به پرداخت زکات هستند و بر مصرف کنندگان، چيزي نيست. براي اطلاع بيشتر از احکام زکات بر مبناي احتياط، به «رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان» مراجعه نماييد.

موفق باشيد
حاج فردوسي