معرفی کتاب «دلائل الإمامة» (از منابع منهاج فردوسيان)

مقدمه:
قواعد نظري و قوانين عملي منهاج فردوسيان، برگرفته از تصريحات آيات قرآن کريم و روايات معتبر شيعه از اهل بيت طاهرين (عليهم‌السلام) است. اين روايات، از منابع معتبر حديث شيعه، برگرفته شده است. يکي از اين منابع، عبارت است از:

دلائل الإمامة

اين کتاب، نوشته‌ي ابو جعفر، محمد بن جرير بن رستم طبري آملي مازندراني است. مؤلف اين کتاب از چهره‏هاي برجسته‌ي فقهاي شيعه در قرن چهارم هجري و از معاصرين شيخ طوسي و نجاشي است. اين کتاب، مجموعه رواياتي از استادان منهاج فردوسيان (عليهم‌السلام) در باره‌ي مقام و معجزات و زندگاني اهل بيت عصمت و طهارت است. مؤلف در کتاب خود، سخنراني‏ها و کلمات گهربار استادان منهاج فردوسيان (عليهم‌السلام) را نيز آورده است.
دلائل الإمامه از منابع روايي معتبر شيعه است و مورد توجه علما و فقهاي شيعه قرار گرفته به طوري که در بسياري از مجموعه‏هاي روايي از آن نقل شده و به آن استناد کرده‏اند. اين کتاب براي شناخت زندگينامه و سخنان و مقام استادان منهاج فردوسيان (عليهم‌السلام) کتابي ارزشمند و قابل توجه مي‏باشد. همچنين کتاب حاضر، دائرة المعارف بزرگي از معارف اسلامي و مسائل عقيدتي است که از سرچشمه جوشان علوم اهل بيت (عليهم‌السلام) سرازير شده است.