آیا اصحاب منهاج فردوسیان، باید عُشریه بدهند؟!

سؤال: آیا در منهاج فردوسیان، مانند برخی فرقه‌های صوفیه که یک دهم درآمدشان (عُشریه) را به قطب می‌دهند، اصحاب منهاج فردوسیان باید قسمتی از درآمد خود را به حاج فردوسی یا دفتر مرکزی منهاج فردوسیان بدهند؟
جواب: یکی از بدعت‌های صوفیه، گرفتن یک دهم از در آمد صوفیان است و ادعا می‌کنند پرداخت این مبلغ [یک دهم درآمد] از دادن خمس و زکات شرعیِ مال، کفایت می‌کند! یعنی اگر صوفی یک دهم از درآمد خود را به قطب و خانقاه مرکزی فرقه‌شان بپردازد، دیگر نیازی به این که خمس بدهد یا زکات بپردازد، ندارد‌.
حاج فردوسی و دفتر مرکزی منهاج فردوسیان از اینگونه بدعت‌ها و بدعت‌گذارانش بیزارند و دادن و گرفتن مال به این صورت را مشمول نهی قرآنیِ «وَ لا تَأْکلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالباطِل‏» (۱) می‌شمارند‌.
پس با صراحت و قاطعیت اعلام ‌می‌شود هیچ‌گونه کمک مادی اعم از نقدی و غیر نقدی به هیچ عنوانی [مانند «حق عضویت» یا «شهریه»] از اصحاب منهاج فردوسیان دریافت نمی‌شود و هیچ وقت نباید دریافت شود‌.
البته پرداخت خمس بر طبق رساله‌ی توضیح المسائل مراجع معظم تقلید، به جای خود محفوظ است و باید بعد از محاسبه به دفتر مرجع، تحویل گردد‌. همچنین پرداخت زکات برای کسانی که زکات به آنان تعلق می‌گیرد، با شرایط خاص آن، باید صورت گیرد و ربطی به دفتر مرکزی منهاج فردوسیان و حاج فردوسی ندارد‌.
………………………………………………………………………..
۱. سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۲۹. ترجمه: اموال همدیگر را به ناروا مخورید.