آيا اصحاب منهاج فردوسيان، بايد عُشريه بدهند؟!

سؤال: آيا در منهاج فردوسيان، مانند برخي فرقه‌هاي صوفيه كه يك دهم درآمدشان (عُشريه) را به قطب مي‌دهند، اصحاب منهاج فردوسيان بايد قسمتي از درآمد خود را به حاج فردوسي يا دفتر مركزي منهاج فردوسيان بدهند؟
جواب: يكي از بدعت‌هاي صوفيه، گرفتن يك دهم از در آمد صوفيان است و ادعا مي‌كنند پرداخت اين مبلغ [يك دهم درآمد] از دادن خمس و زكات شرعيِ مال، كفايت مي‌كند! يعني اگر صوفي يك دهم از درآمد خود را به قطب و خانقاه مركزي فرقه‌شان بپردازد، ديگر نيازي به اين كه خمس بدهد يا زكات بپردازد، ندارد‌.
حاج فردوسي و دفتر مركزي منهاج فردوسيان از اينگونه بدعت‌ها و بدعت‌گذارانش بيزارند و دادن و گرفتن مال به اين صورت را مشمول نهي قرآنيِ «وَ لا تَأْكلُوا أَمْوالَكُمْ بَينَكُمْ بِالباطِل‏» (1) مي‌شمارند‌.
پس با صراحت و قاطعيت اعلام ‌مي‌شود هيچ‌گونه كمك مادي اعم از نقدي و غير نقدي به هيچ عنواني [مانند «حق عضويت» يا «شهريه»] از اصحاب منهاج فردوسيان دريافت نمي‌شود و هيچ وقت نبايد دريافت شود‌.
البته پرداخت خمس بر طبق رساله‌ي توضيح المسائل مراجع معظم تقليد، به جاي خود محفوظ است و بايد بعد از محاسبه به دفتر مرجع، تحويل گردد‌. همچنين پرداخت زكات براي كساني كه زكات به آنان تعلق مي‌گيرد، با شرايط خاص آن، بايد صورت گيرد و ربطي به دفتر مركزي منهاج فردوسيان و حاج فردوسي ندارد‌.
………………………………………………………………………..
1. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 29. ترجمه: اموال همديگر را به ناروا مخوريد.