معرفی کتاب «المؤمن‏‏» (از منابع منهاج فردوسيان)

مقدمه:
قواعد نظري و قوانين عملي منهاج فردوسيان، برگرفته از تصريحات آيات قرآن کريم و روايات معتبر شيعه از اهل بيت طاهرين (عليهم‌السلام) است. اين روايات، از منابع معتبر حديث شيعه، برگرفته شده است. يکي از اين منابع، عبارت است از:

المؤمن‏

کتاب حاضر توسط حسين بن سعيد اهوازي، يکي از شخصيت‏هاي بزرگ شيعه در قرن سوم هجري و يکي از ياران امام رضا و امام جواد و امام هادي (عليهم‌السلام) نوشته شده است. موضوع اين کتاب صفات و خصوصيات انسان مؤمن است.
اين کتاب يکي از سي کتابي است که حسين بن سعيد به رشته‌ي تحرير در آورده است. کتاب‌هاي حسين بن سعيد به حدي از درجه‌ي اعتبار و شهرت بوده‏اند که علماي رجال، کتاب‌هاي ديگر روات شيعه را به اين کتاب‌ها تشبيه مي‏کردند.
کتاب المؤمن يکي از اصول معتبر روايي و يکي از اصول اوليه‌ي شيعه به شمار مي‏آيد و از زمان نگارش، پيوسته مورد توجه علما و فقهاي شيعه قرار داشته است. بسياري از مجموعه‏هاي بزرگ روايي شيعه از اين کتاب روايت نقل کرده و اين کتاب را يکي از مصادر معتبر خود قرار داده، به آن استناد جسته‏اند؛ از جمله: «الکافي» و «من لا يحضره الفقيه» و «المحاسن» و «بحار الأنوار».
علامه مجلسي در باره‌ي اين کتاب مي‏نويسد: «کتاب المؤمن نوشته‌ي محدث بزرگ و شيخ مورد اطمينان حسين بن سعيد اهوازي است. جلالت و اعتبار مؤلف اين کتاب ما را از بحث در باره‌ي اعتبار آن بي‏نياز مي‏سازد»
کتاب حاضر شامل 201 حديث مي‏باشد که در ضمن 8 باب مطرح گرديده است.