شرکت در عروسي‌هاي آلوده به حرام!

سلام عليکم حاج فردوسي
1. آيا در محلي که زندگي مي‌کنيم، مي‌توانيم به هر عروسي که دعوتمان کردند، براي غذا خوردن برويم، با اين که در همه‌ي عروسي‌ها از آلات موسيقي استفاده مي‌کنند؟
2. اگر براي خوردن غذاي آن عروسي برويم، آيا تأييد کار حرامشان که آلات موسيقي آورده‌اند کرده‌ايم؟
3. اگر نرفتن ما براي غذا خوردن به عروسي‌هايي که با موسيقي همراه است، باعث از بين رفتن و برگزار نشدن چنين عروسي‌هايي بشود، چه جايگاهي در منهاج فردوسيان دارد؟
با تشکر و قدرداني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
جواب 1: در صورتي که بعد از اجراي موسيقي برويد که دچار موسيقي نشويد، اشکال ندارد. البته اگر امکان نداشت و در حال پذيرايي شام نيز دست از موسيقي‌شان بر نمي‌دارند، حتماً قبل از شروع مراسم يا روز بعدش، به ديدار محبت‌آميز صاحب مجلس برويد و با مهرباني تمام، از نرفتن به مجلسشان عذر خواهي کنيد و براي داماد و عروس و خانواده‌هايشان، آرزوي خوشبختي و سعادت نماييد. در اين صورت، اگر شيطان بخواهد نرفتن شما به عروسي را به حساب کينه‌هاي کهنه يا دشمني‌هاي نو بگذارد، ناکام خواهد شد و در عين حال، آلوده به حرام نشده‌ايد و در سرعتتان به سوي کمال و سعادت، اختلالي ايجاد نشده است.
جواب 2: معمولاً چنين است که رفتن به مجلس براي صرف شام، تأييد کارهاي حرام شرکت‌کنندگان يا صاحب مجلس، تلقّي نمي‌شود؛ مگر اين که در نظر عرف محلي، حضور شما، تأييد تمام کارهاي انجام گرفته (مانند رقص و موسيقي و شراب و …) باشد که در اين صورت، رفتن شما، حرام و شرکت در نشر فساد است و بايد ترک کنيد.
3. بعيد به نظر مي‌رسد که نرفتن يک نفر به چنين مجالسي، موجب تعطيلي آن گردد ولي اگر چنين اتفاقي مي‌افتد، واجب است از رفتن به آن مجلس،‌ پرهيز کنيد. البته اگر نهضت جمعي برپا شود که متدينين، در عروسي‌هاي آلوده به حرام، شرکت نکنند تا آرام آرام با فرهنگ‌سازي درست، بساط حرام از عروسي‌ها و شادي‌هاي شيعيان برچيده شود، کار اساسي‌اي انجام شده و جامعه‌ي شيعي به مجراي درست خود، بر مي‌گردد و مورد قبول و پسند مولايمان حضرت صاحب الامر (ارواحنا فداه) خواهد بود.
البته بايد هوشيار باشيد که نرفتن فرد يا جمع به عروسي، نبايد مورد سوء استفاده‌ي شيطان‌هاي جني و انسي قرار گيرد و دستمايه‌ي ايجاد اختلاف و شکاف در صفوف اهل ولا گردد. پس همچنان که در جواب اول عرض شد، بايد نرفتن را با هديه و عذرخواهي در قبل يا بعد از مراسم، جبران کنيد به نحوي که هيچ گونه دلگيري و دلتنگي‌اي در ميانه نماند.

موفق باشيد
حاج فردوسي