مشکل ازدواج براي اصحاب منهاج فردوسيان!!

سلام عليکم حاج فردوسي
بنده بيست و چهار سال سن دارم و الان قصد ازدواج دارم و در محلمان که بنده را به منهاجي مي‌شناسند، خيلي خوششان نمي‌آيد که من از خانواده‌ي آن‌ها زن بگيرم و بنده اصلاً مشتاق نيستم با غير منهاجيات ازدواج کنم، از شما تقاضا دارم اگر کسي را سراغ داريد، براي ازدواج،‌ به بنده معرفي نماييد.
با تشکر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
توجه شما را به چند نکته جلب مي‌کنم:
1. اين که شما را چون در محل زندگي‌تان به منهاجي مي‌شناسند، از شما خوششان نمي‌آيد، اشکال بزرگي است که از بد عمل کردن شما و دوستانتان سرچشمه مي‌گيرد. منهاج فردوسيان، ناب‌ترين تعاليم اسلام عزيز و شيعه‌ي اثني‌عشري است و حلال‌زاده، نبايد از کسي که به اين تعاليم به درستي عمل مي‌کند، خوشش نيايد؛ مگر اين که بفرماييد تمام مردم شهر و محل شما، حرام‌زاده هستند! که چنين چيزي امکان ندارد.
حتماً با رفتارهاي خشک و برخوردهاي سرد و ترش، موجب ايجاد نفرت از منهاج فردوسيان در دل مردم محلتان شده‌ايد که لازم است هر چه زودتر، با رفتارهاي گرم و اظهار محبت و رأفت اسلامي، اين سابقه‌ي ذهني را برطرف سازيد.
2. همچنان که در قواعد نظري منهاج فردوسيان نيز آمده است، مرد منهاجي کم است و زن منهاجي، بسيار کمتر. پس همين که همسرتان حلال‌زاده و شيعه‌ي دوازده‌امامي باشد و کليات ديني مانند نماز، روزه و حجاب را رعايت کند و از اموري مانند شرابخواري، دزدي و خيانت جنسي دور باشد، کافي است و حتي اگر مثلاً موسيقي را به صورت خصوصي گوش مي‌دهد يا در جمع زنانه‌ي خودشان، غيبت مي‌کند و غيبت مي‌شنود، بر شما جز نهي از منکر نيست، آن هم در صورتي که احتمال تأثير بدهيد. پس توصيه مي‌کنم در انتخاب همسر، خيلي سختگير نباشيد که جنس زن، جنس محکم و قابل تکيه‌اي در امور معنوي نيست و به اندک چيزي، به وادي کفرگويي مي‌افتد. از روزي که ازدواج کرديد تا آخر عمر، بايد با زن،‌ مدارا کنيد و گرنه مي‌شکند و تباه مي‌شود.
3. دختري که مناسب سن شما باشد را سراغ ندارم. تمام مواردي که اکنون مي‌شناسم، دختر خانم‌هاي محترمي هستند که آردهايشان را بيخته و الک‌هايشان را آويخته‌اند و پس از طي مدارج مختلف علمي و رسيدن به مدارک بالاي تحصيلي، حالا به اين فکر افتاده‌اند که شايد شوهر چيز بدي نباشد!

موفق باشيد
حاج فردوسي