اعتراض بر نشر قوانين!

سلام عليکم
به عنوان يکي از مبلغين منهاج فردوسيان، در گروه‌هاي مختلف واتساپ فعاليت مي‌کنم. در يکي از گروه‌ها بعد از نشر پيام شما به مناسبت شب‌هاي قدر و اين که توصيه کرده‌ بوديد به خواندن صد رکعت نماز، يکي از افراد، چنين نوشته است: «آقا منصور، به آقاي منهاج فردوسيان بفرماييد اگر قرار بود انسان‌ها شب تا صبح نماز و دعا بخوانند، خداوند آنها را فرشته مي‌آفريد نه انسان. بفرماييد وظايف انسانيت را بيان بفرمايند.
آقا منصور، مطالب شما براي افراد خاص است نه براي مردمي که دو شيفت بايد کار کنند تا زندگي خود را تأمين کنند که اکثريت جامعه‌ي ما، به غير از مفت‌خورها را تشکيل مي‌دهند. درس‌هايي بايد بدهند که اين افراد بتوانند انجام دهند تا بتوانند زندگي معنوي داشته باشند.
لطفاً جواب اين اشکال را بفرماييد تا در گروه، منتشر نمايم.
با تشکر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

برادر مبلّغ، جناب آقاي … (سلّمه الله تعالي)
سلام عليکم
پيرو درخواست جنابعالي براي توضيح نسبت به دستورات عبادي شب‌هاي قدر، معروض مي‌دارم آنچه توصيه شده، متن توصيه‌هاي ائمه‌ي هدا (عليهم السلام) است. ترک عبادت، به بهانه‌ي کار کردن، صحيح نيست، همچنان که ترک کسب حلال، به خاطر مشغول شدن به مستحبات، راهگشا نخواهد بود.
پس کساني که تمام تکامل را در کسب مال مي‌دانند، اشتباه مي‌کنند، همچنان که کساني که کسب روزي حلال را به اميد روزي‌آوري مستحبات ترک مي‌کنند، به خطا رفته‌اند.
خود را همه پنداشتن، نشانه‌ي تنگي سينه است. کساني که حال و روز خراب خود را به تمام جامعه تعميم مي‌دهند و مي‌پندارند که تمام مردم، دو شيفت کار مي‌کنند و از معنويت و رسيدن به درجات عاليه، رويگردان هستند، با اين سخنان دلسرد کننده، به نوعي حکايت از فکر پريشان و روزگار تأسف‌بار خويش مي‌کنند.
به اين سخنان، توجه نکرده و در مسير نوراني و پرافتخار تبليغ و نشر نظام جامع تربيتي منهاج فردوسيان، کوشا باشيد که خداي تعالي و استاد حاضر (ارواحنا فداه)، ناظر بر اعمال شما و خشنود از تلاش تبليغي‌تان است. ان شاء الله

موفق باشيد
حاج فردوسي