پیام حاج فردوسی به مناسبت شب‌های قدر

باسمه تعالی /

السلام علی المنهاجیون و المنهاجیات و رحمه الله و برکاته

استاد معظم، حضرت امام صادق (علیه السلام) دستوری برای شب‌های قدر فرموده‌اند که نباید ترک شود؛ زیرا تأکید فراوانی دارد. دستور فرمودند در شب‌های قدر، یکصد رکعت نماز (پنجاه دو رکعتی) بخوانیم در هر رکعت، بعد از حمد، ده مرتبه سوره‌ی توحید. آنگاه راوی پرسید که اگر ایستاده نتوانم، فرمودند: نشسته بخوان. عرض کرد اگر نشسته نتوانم، فرمودند: خوابیده بخوان. ولی اجازه‌ی ترک کردن ندادند.
پس بر جویندگان راه کمال و سعادت و مشتاقان رسیدن به درجات عالیه‌ی بهشت، لازم است که شب‌های قدر را قدر بدانند و این یکصد رکعت نماز را به هر صورتی که می‌توانند، بجا آورند.
البته دعا برای رفقایی که قدم راسخ در راه مبارزه با نفس و شیطان نهاده‌اند نیز فراموش نشود.

سلام الله علیکم
حاج فردوسی