پيام حاج فردوسي به مناسبت شب‌هاي قدر

باسمه تعالي /

السلام علي المنهاجيون و المنهاجيات و رحمة الله و برکاته

استاد معظم، حضرت امام صادق (عليه السلام) دستوري براي شب‌هاي قدر فرموده‌اند که نبايد ترک شود؛ زيرا تأکيد فراواني دارد. دستور فرمودند در شب‌هاي قدر، يکصد رکعت نماز (پنجاه دو رکعتي) بخوانيم در هر رکعت، بعد از حمد، ده مرتبه سوره‌ي توحيد. آنگاه راوي پرسيد که اگر ايستاده نتوانم، فرمودند: نشسته بخوان. عرض کرد اگر نشسته نتوانم، فرمودند: خوابيده بخوان. ولي اجازه‌ي ترک کردن ندادند.
پس بر جويندگان راه کمال و سعادت و مشتاقان رسيدن به درجات عاليه‌ي بهشت، لازم است که شب‌هاي قدر را قدر بدانند و اين يکصد رکعت نماز را به هر صورتي که مي‌توانند، بجا آورند.
البته دعا براي رفقايي که قدم راسخ در راه مبارزه با نفس و شيطان نهاده‌اند نيز فراموش نشود.

سلام الله عليکم
حاج فردوسي