شرحی بر: بشر امروز، بيش از هواي پاک …

بشر امروز، بيش از هواي پاک و آب سالم و تغذيه‌ي درست به «منهاج فردوسيان» نيازمند است. /
شرح: روشن است که «هواي پاک» و «آب سالم» و «تغذيه‌ي مناسب»، براي داشتن زندگي راحت دنيوي، لازم است. اما بايد توجه داشت که انسان، تنها براي اين دنيا آفريده نشده است. او جهاني بس بزرگ و بدون انتها در پيش دارد. پس بايد تمام توشه‌ي سفري بلند را از همين نشئه، فراهم سازد.
بهترين برنامه‌اي که به انسان، راه رسيدن به کمال و سعادت ابدي را مي‌آموزد، برنامه‌ي تربيتي منهاج فردوسيان است. اين برنامه‌ي تربيتي، برگرفته شده از تصريحات قرآن کريم و سنت و عترت است.
پس کساني که به بقاي انسان بعد از اين دنيا اعتقاد دارند، بايد و بايد، با اين برنامه‌ي تربيتي، آشنا شده و بر طبق آن، ديدگاه‌ها و کارهاي خود را اصلاح کنند تا به کمال و سعادت جاوداني برسند.