شرحی بر: بشر امروز، بیش از هوای پاک …

بشر امروز، بیش از هوای پاک و آب سالم و تغذیه‌ی درست به «منهاج فردوسیان» نیازمند است. /
شرح: روشن است که «هوای پاک» و «آب سالم» و «تغذیه‌ی مناسب»، برای داشتن زندگی راحت دنیوی، لازم است. اما باید توجه داشت که انسان، تنها برای این دنیا آفریده نشده است. او جهانی بس بزرگ و بدون انتها در پیش دارد. پس باید تمام توشه‌ی سفری بلند را از همین نشئه، فراهم سازد.
بهترین برنامه‌ای که به انسان، راه رسیدن به کمال و سعادت ابدی را می‌آموزد، برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان است. این برنامه‌ی تربیتی، برگرفته شده از تصریحات قرآن کریم و سنت و عترت است.
پس کسانی که به بقای انسان بعد از این دنیا اعتقاد دارند، باید و باید، با این برنامه‌ی تربیتی، آشنا شده و بر طبق آن، دیدگاه‌ها و کارهای خود را اصلاح کنند تا به کمال و سعادت جاودانی برسند.