آشنایی با کتاب «استاد کامل در منهاج فردوسیان»

استاد کامل در منهاج فردوسیان

این اثر برای توضیح و تفصیل یکی از سه رکن تکامل و سعادت در منهاج فردوسیان تدوین گردیده است. آن سه رکن، عبارتند از: استاد کامل، برنامه‌ی جامع و همت والا.
معرفی استاد و آشنایی کامل با استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) از نیازهای ضروری حرکت تکاملی اصحاب منهاج فردوسیان است، لذا در این کتاب، به این نیاز، پاسخ داده شده است.
این کتاب، هنوز انتشار عمومی نیافته است.