آشنایی با کتاب «عمل در منهاج فردوسیان»

عمل در منهاج فردوسیان

این کتاب، تفصیلی بر یک قاعده از قواعد نظری منهاج فردوسیان است. قاعده‌ای که می‌گوید: «در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ «عمل کردن» به قوانین منهاج، رکن اصلی پیشرفت است». (عملگرایی)
مطالعه‌ی این اثر برای کسانی نافع است که نقش کلیدی عمل در رسیدن به کمال و سعادت را انکار دارند یا اطمینان قلبی لازم را کسب نکرده‌اند.
خلاصه‌ی این کتاب و نتیجه‌ای که باید از مطالعه‌اش حاصل گردد این است که گفتن، شنیدن، نوشتن، آموختن و آموزش دادن قوانین، خوب و لازم است ولی به هیچ وجه، کافی نیست و گام اساسی در رسیدن به کمال حقیقی و سعادت ابدی محسوب نمی‌شود.

این کتاب، هنوز انتشار عمومی نیافته است.