پيام حاج فردوسي به مناسبت اربعين کليمي

باسمه تعالي

با توجه به نزديک شدن ماه ذي‌قعده، از برخي علماي صوفي‌گرا شنيده مي‌شود که تمام اين ماه و ده روز از اول ماه ذي‌حجه را به عنوان «بهار چله‌گيري و اربعين‌نشيني» مطرح مي‌کنند. توجه داشته باشيد که چنين ادعايي، سند شرعي ندارد و برداشتي خام از آيه‌ي 142 سوره‌ي اعراف است که آن را با حديثي از امام باقر (عليه‌السلام) ترکيب کرده و چنين اختراعي به ثبت رسانده‌اند! پس همچنان که در «تشيع نانوشته» برشمرديم، اين اختراع، سند وحياني ندارد و در نهايت به بساط صوفيه منتهي مي‌گردد. اميد است با مراقبت دائمي و مواظبت هميشگي بر جدول محاسبه، تمام عمر را در مسير روشن منهاج فردوسيان براي رسيدن به اعلي درجات بهشت باشيد.

موفق باشيد
حاج فردوسي