آشنایی با «قرآن کریم منهاج فردوسیان»

قرآن کریم منهاج فردوسیان

روی آوردن مسلمانان به قرآن‌های خوش‌خط، تزئین‌شده و خوش‌رنگ و لعاب، مصیبتی است که از دیرزمان، مسیر استفاده‌ی صحیح از قرآن کریم، این تنها متن آسمانی مقدس و تحریف‌نشده را دچار انحراف و اعوجاج کرده است. بدین ضرورت بر آن شدیم تا قرآنی بدون رنگ و لعاب، بدون تذهیب، با رسم الاملاء برای آسان خواندن و صحیح خواندن، همراه با ترجمه‌ی دقیق را به اصحاب منهاج فردوسیان ارائه نماییم.

این قرآن، هنوز انتشار عمومی نیافته است.