«منهاجی» چه فرقی با «شیعه‌ی اثنی‌عشری» دارد؟

سؤال: «منهاجی» چه فرقی با «شیعه‌ی اثنی‌عشری» دارد؟ /
جواب: اگر منظور از «شیعه‌ی اثنی‌عشری» (۱)، کسی باشد که به تمام اعتقادات مذهب شیعه‌ی اثنی‌عشری، آگاه و معتقد است و در حد امکان و توان، احکام عملی فقه جعفری را مراعات می‌کند، هیچ فرقی بین شیعه‌ی اثنی‌عشری و منهاجی نیست و هر دو اسم، برای یک مُسمّای خارجی خواهند بود. اما اگر مراد از «شیعه‌ی اثنی‌عشری»، معنی عرفی و اصطلاح رایج جامعه باشد، فاصله‌ی بسیار زیادی با منهاجی خواهد یافت. منهاجی کسی است که به تمام اعتقادات (قواعد نظریِ) رسیده از خاندان عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، آگاهی و ایمان دارد و تمام احکام (قوانین عملیِ) صادره از آن بزرگواران را می‌شناسد و در عمل، مراعات می‌نماید؛ در حالی که شیعیانی که در جامعه‌ی شیعی می‌بینیم، از قسمت زیادی از اعتقادات مذهب شیعه، بی‌اطلاع هستند و به بخش زیادی از احکام عملی مذهب شیعه، عمل نمی‌نمایند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱). اصطلاح «شیعه‌ی اثنی‌عشری» برگرفته از قرآن یا روایت نیست بلکه اصطلاحی کلامی است. «شیعه» نیز به مرور زمان، بر پیروان امیر المؤمنین (علیه‌السلام) اطلاق شده و در صدر اسلام، در معنی لغوی آن، یعنی پیرو، استفاده می‌شده است.