اطلاعیه

باسمه تعالی /

به استحضار اصحاب منهاج فردوسیان می‌رساند به علت مشغول شدن «حاج فردوسی» به تألیف جدید، پاسخگویی به نامه‌های رسیده، از طرف ایشان تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است؛ به همین دلیل، این پایگاه نیز به‌روزرسانی نخواهد شد. /

با تقدیم احترام /

دفتر مرکزی منهاج فردوسیان