«منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «مفاتیح الحیات» دارد؟

«منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «مفاتیح الحیات» دارد؟ /
جواب: مقایسه‌ی «منهاج فردوسیان» با «مفاتیح الحیات»، از اساس، اشتباه است زیرا «منهاج فردوسیان»، نظام جامع تربیتی است ولی «مفاتیح الحیات»، برنامه‌ی تربیتی هم نیست، بلکه کتابی علمی می‌باشد. نظام و برنامه‌ی تربیتی، دارای مؤلفه‌ها و مشخصه‌هایی است که در کتاب فوق الذکر دیده نمی‌شود. از جمله‌ی این ملاک‌ها می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
۱ـ برنامه‌ی تربیتی باید دارای مرحله‌بندی باشد یعنی از کلاس اول شروع شده و تا کلاس‌های بالاتر را مرحله به مرحله مشخص کند. کتاب فوق، اینگونه نیست.
۲ـ برنامه‌ی تربیتی شامل یک سری اوامر و نواهی است یعنی به صورت روشن، به رهرو خود امر می‌کند که این موارد مشخص را انجام بده و او را از انجام برخی موارد مشخص دیگر، نهی می‌کند. کتاب فوق اینگونه نیست و بیانی علمی دارد.
جز این موارد، در فرق این دو، می‌توان گفت:
۱. منهاج فردوسیان فقط از واضحات و مسلمات شیعه‌ی اثنی‌عشری تشکیل شده ولی در کتاب «مفاتیح الحیات» مواردی از استناد ابتدایی به روایاتی از منابع عامه نیز به چشم می‌خورد.
۲. منهاج فردوسیان، شیعه‌ی اثنی‌عشری است، یعنی هم مجموعه‌ی کامل دیدگاه‌ها و اعتقادات شیعه‌ی اثنی‌عشری و هم مجموعه‌ی کامل احکام عملی شیعه‌ی اثنی‌عشری می‌باشد؛ در حالی که «مفاتیح الحیات» فقط مشتمل بر پاره‌ای از مستحبات و مکروهات اجتماعی و مؤثر در اصلاح دنیاست.
اما در نقاط اشتراک، باید گفت: در هر دو مجموعه، از روایات معتبر استفاده شده است.