آیا بهشت، مشتاق‌تر است به سلمان تا سلمان به بهشت؟

با سلام آيا درست است که بهشت، مشتاق‌تر است به حضرت سلمان فارسي تا حضرت سلمان به بهشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسمه تعالی سلام عليکم جواب: اين مطلب در يک روايت ذکر شده است ولي به علت کم‌اعتبار بودن منابع آن، قابل اعتنا نيست. اين روايت را نخست، فتال نيشابوري در کتاب روضه آورده است ولي مرسل و بدون سند. سپس احسايي، همين روايت را بدون سند و ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد