چرا غير اصحاب منهاج فردوسيان را بهائم می‌دانيد؟

سلام عليکم چرا در منهاج فردوسيان، غير منهاجي‌ها را بهائم مي‌دانيد؟ و آيا همين که وارد منهاج فردوسيان شديم، از بهائم بودن خارج مي‌شويم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسمه تعالي سلام عليکم براي رسيدن به جواب اين سؤال، بايد به چند مقدمه توجه کنيد: مقدمه‌ي اول: منهاج فردوسيان،‌ مجموعه‌اي از واضحات و مسلمات قرآن کريم و روايات معتبر شيعه‌ي اثني‌عشري از رسول معظم و ائمه‌ي طاهرين (عليهم السلام) است؛ ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

ادبيات سنگين مرحوم بهجت (ره)

مرحوم آيت الله بهجت (ره)، يک اصل را هميشه تکرار مي‌نمود که به واضحات عمل کنيد تا بقيه‌ي راه برايتان روشن شود. اين سخن، کاملاً منهاجي است و بناي منهاج فردوسيان نيز بر همين مدار است که بايد به واضحات و مسلمات شريعت غراي اسلام و تشيع ناب اثني‌عشري عمل کرد تا درهاي ملکوت و خوشبختي دنيا و آخرت به ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد